Wat is coachen?

 Bezielende coachopleidingen van Hoogendijk Coaching

‘Coachen, coaching en coach worden hoor je vandaag de dag overal om je heen. Toch is het niet altijd helder wat coachen is. Ook is er een verschil tussen coaching en bezielende coaching. Het doel van een coach is om individuele of meerdere mensen in staat te stellen zelfstandig oplossingen te vinden voor actuele en toekomstige problemen en vraagstukken. Omdat er vraagstukken zijn in verschillende levensfase, of verschillende vlakken zijn er ook verschillende coachgebieden.

Wat is coaching?

Coaching bestaat uit verschillende adviesmethoden of adviesbenaderingen die gericht is op de persoonlijke ontwikkeling van mensen. De benadering is concreet en haakt in op vooraf door de cliënt of coachee gedefinieerde vraagstellingen. Coaching richt zich altijd op de eigen capaciteit van de coachee. Het uitgangspunt is dat mensen alle inzichten die leiden tot oplossingen zelf al in zich hebben. Het doel van coaching is dan ook om deze bron op de best mogelijke manier inzichtelijk te maken voor de persoon die gecoacht wordt.

Waarom coaching?

Coaching kan nuttig zijn in vrijwel alle situaties, of het nu gaat om vraagstukken binnen het professionele leven of het privéleven. Het kan dus gaan om levensvragen en persoonlijke vragen, maar ook om bijvoorbeeld rouwverwerking of vragen met betrekking tot de carrièreontwikkeling. Binnen loopbaancoaching zijn kernthema’s onder andere medewerkersmanagement, betere communicatie, motivatie van medewerkers, gespreksvaardigheden en conflicthantering. Coaching altijd een proces. Voor wie gecoacht wilt worden, is het altijd goed om vooraf een paar vragen te beantwoorden:

• Waar wil ik inzicht over?
• Wat wil ik veranderen?
• Ben ik bereid om hiervoor gewoontes op te geven?
• Durf ik bewust te worden van mijn sterke en zwakke punten?
• Wil ik aan verandering en mogelijk mijn gedrag werken?
• Ben ik bereid diepgaand te leren over mezelf?

Wat is coaching vanuit bezieling?

Hoogendijk coachopleidingen leiden op tot bezielende coach. In de omschrijving ‘bezielende coaching’ ligt het woord ‘bezieling’ omsloten. Bezieling staat voor werken vanuit geestdrift, vanuit inspiratie en de innerlijke drang om deel te nemen, te creëren of te verbinden. Bezieling is een vorm van aanstekelijk enthousiasme die puur is en van binnenuit komt. Bezieling is niet alleen werken met het hoofd, maar ook vanuit het hart, en zelfs de ziel: de eigen bron.

Wat zijn de voordelen van bezielende coaching?

Bezielende coaching heeft meestal als voordelen dat de kern sneller geraakt wordt. Er ontstaat vanuit oprechtheid, interesse en niet alleen vanuit het hoofd reageren, maar ook intuïtief sneller vertrouwdheid. Bezieling is voelbaar, inspirerend en uitnodigend. Een coach die vanuit bezieling werkt, neemt sneller drempels weg. Er ontstaat een veilige vertrouwensrelatie die de weg vrijmaakt voor ontwikkelingspotentieel.

Hoogendijk coachopleidingen

Coaching is breed. Elke vorm van coaching beslaat een eigen gebied. Hoogendijk coachopleiding leiden op tot:

• Bezielende Loopbaancoach
• Bezielende Executive Coach
• Bezielende Relatiecoach
• Bezielende 2e Spoorcoach

Daarnaast bieden we de coachopleidingen Hoogendijk NEXT en Hoogendijk PLUS

Voor wie zijn onze opleidingen geschikt?

Hoogendijk coachopleidingen zijn een levensschool. Ook wanneer je niet als coach wilt werken, kun je onze opleidingen volgen om een diepere verbinding met jezelf aan te gaan. Voor wie aan de slag wil als bezielende coach, zijn onze opleidingen geschikt voor:

Startende coaches: Je leert coachtechnieken en hoe je je eigen intuïtieve vaardigheden kunt ontplooien. Dit versnelt de eigen ontwikkeling en kun je als coach effectiever werken.

Ervaren coaches: Je werkt aan de verdieping met jezelf om vandaaruit ook een diepere verbinding met cliënten aan te kunnen gaan. Daarnaast worden de coachvaardigheden uitgebreid.

Managers en leidinggevenden: Je leert hoe je vanuit bezieling leiding kunt geven aan teams. Door vanuit bezieling te werken zet je niet alleen je hoofd in, maar ook de eigen intuïtie. Dit maakt de weg vrij om beslissingen te nemen en leiding te geven terwijl je bij jezelf blijft.

Mensen die in verbinding willen komen met zichzelf: Hoogendijk Coachopleidingen zijn ook een levensschool. Je wordt een vollediger mens en staat in verbinding met jezelf. Als coach, maar ook als mens kun je zo anderen beter begrijpen, benaderen met de juiste verhelderende vragen en kun je de ander inspireren tot liefdevol zelfmanagement.

Wat is coaching volgens de methode van Adriaan Hoogendijk?

“Ik geloof dat je een betere verbinding met cliënten, maar ook met jezelf kunt aangaan wanneer je handelt vanuit de eigen bron. Door zelf empathische en intuïtieve talenten aan te spreken en te laten groeien ontstaat meer diepgang. Dit leidt bewezen tot een verhoogde effectiviteit van het coachtraject. Veel van onze studenten zijn hoog gevoelig. Deze hooggevoeligheid wordt binnen onze coachopleidingen ingezet als een prachtig coachtalent.”

Coaching is serieus werk waar je waardig mee om moet gaan. Maar naast waardigheid en ernst is het ook belangrijk om intuïtie en speelsheid in het traject te betrekken. Met humor en luchtigheid werken waar dit kan, zorgt ervoor dat er ruimte ontstaat voor alle gevoelens die er mogen zijn.”

Hoogendijk Coachopleidingen

Hoogendijk Coachopleidingen biedt opleidingen voor Bezielende Coaching: Coachen vanuit volledig menszijn, met een effectieve combinatie van een brede basis van coachtechnieken en intuïtie.

Opleiding en coaching zijn niet locatie-afhankelijk.

Geheel online of (partieel) live in het midden van het land.

Postadres:
Burg. Veenhovenplein 1 E
7957 BA, De Wijk (Dr.)