Vitaliteitscoach

Coachopleiding tot vitaliteitscoach van Hoogendijk

Het werk van een coach bestaat eruit om mensen door middel van begeleiding en vraagstelling in staat te stellen om zelfstandig oplossingen te vinden. Een vitaliteitscoach richt zich met een integrale aanpak op het complete welbevinden van een persoon. Hier hoort gezondheid en levensstijl bij, maar ook mentale gezondheid en gezondheid op ziel niveau. Hoogendijk coachopleidingen biedt diverse opleidingen waarmee je als vitaliteitscoach aan de slag kunt.

Hoogendijk Coachopleiding zijn positief anders

Wanneer je een coachopleiding volgt bij Hoogendijk Coaching word je opgeleid tot bezielend coach. Wat betekent dit en hoe staat dit in relatie tot vitaliteitscoaching? Bezielend coachen betekent dat je leert coachen vanuit het hart, het hoofd en je eigen intuïtie. De methodiek werd ontwikkeld door Adriaan Hoogendijk, topcoach, auteur en public speaker. Adriaan is sinds 1987 met veel plezier actief als trainer en bezielend coach binnen tal van disciplines, waaronder: loopbaancoach, relatiecoach, executive coach en kindercoach. Dat juist bezieling zo belangrijk is binnen de Hoogendijk coach trainingen is niet zo verwonderlijk.

Vitaliteitscoach vanuit bezieling

Bezieling staat voor innerlijke inspiratie. Bezieling is wat mensen vreugde brengt. Wat ze beweegt en inspireert. Deze aspecten zijn voor Adriaan Hoogendijk van doorslaggevend belang om goed te kunnen coachten. Door te werken vanuit bezieling raak je de diepte en coach je als vitaliteitscoach meer dan op gezondheid, kwaliteiten en competenties alleen.

Om jezelf te bekwamen tot vitaliteitscoach bieden we de volgende opleidingen aan:

  • Bezielende loopbaancoach
  • Bezielend coachen 2e spoorcoach
  • Bezielende executive coach
  • Bezielend coachen relatiecoach
  • Hoogendijk Next: bezielend coachen voor studenten tot 34 jaar
  • Hoogendijk Plus: verdiepingstrajecten voor coaches

De coach opleidingen worden afgesloten met een Geaccrediteerd Post-HBO diploma. Meer informatie over Hoogendijk coachopleidingen vind je op onze pagina coach opleidingen.

Welke rol heb je als vitaliteitscoach?

Het vergroten van vitaliteit en welzijn gaat niet zonder mensen in contact te brengen met hun ‘zijn’. Met hun overtuigingen, kwaliteiten, patronen, maar ook met hun levensbestemming en missie. Zodra mensen hun missie kennen en deze gaan volgen, ontstaat ruimte voor nieuwe vitaliteit.

Hoogendijk Post-HBO coachopleidingen

Bij Hoogendijk coachopleidingen leer je te werken als bezielend vitaliteitscoach. Bezielend werken is essentieel om de basisprincipes van coaching vanuit een dieper perspectief leert te begrijpen. Onze opleidingen zijn geschikt voor mensen die meer over de ander, maar ook over zichzelf willen weten. Voor mensen die dieper willen kijken. De basisprincipes die je leert zijn gelijk aan elke andere coachopleiding. Onze opleidingen zijn gedegen en erkende vakopleiding, die wordt afgesloten met een Geaccrediteerd Post-HBO diploma. Extra aan onze opleidingen is dat er ook veel ruimte is voor jouw eigen ontwikkeling. Want misschien raakt dat nog wel het meest de kern van werken als bezielend vitaliteitscoach: om bezielend coach te zijn is het nodig dat de authentieke coach in jezelf wordt aangesproken en tot ontwikkeling komt. Je leert tijdens onze trainingen hoe je: 

  • Meer over (het benoemen van) je eigen drijfveren en je levensmissie
  • Je komt in contact met jezelf om je zelfkennis, zelfliefde en innerlijke balans te vergroten
  • Vertrouwen kunt (her)vinden in intuïtief handelen
  • Bezielend in het leven kunt staan.

Vitaliteitscoach vanuit een levensmissie

Als coach gaan we ervan uit dat alle antwoorden al in de mens zelf verborgen liggen. Door de juiste vragen te stellen en begeleiding helpt een coach deze antwoorden inzichtelijk te maken zodat duurzame verandering tot stand kunnen worden gebracht. Een coach en ook de vitaliteitscoach helpt mensen om mogelijkheden te ontdekken die hun welzijn in een relatief korte tijd aanzienlijk verbeteren.

We zijn ervan overtuigd dat een juiste begeleiding vraagt om werken vanuit bezieling. Een coachopleidingen bij Hoogendijk gaat daarom nooit om het vergaren van theoretische kennis alleen. Het is de bedoeling dat de trainingen je voeden, inspireren en bezielen als mens. De trainingen zijn erop gericht op het aanspreken en ontwikkeling van authenticiteit en de coach die van oorsprong in je huist.

Wie is een vitaliteitscoach?

Vitaliteitscoaches helpen en begeleiden anderen naar een fysiek, emotioneel en mentaal gezond leven. Het werk van een coach bestaat eruit om mensen door middel van begeleiding en vraagstelling in staat te stellen om zelfstandig oplossingen te vinden.

Coaching richt zich altijd op de middelen en capaciteiten van de individuele mens. Het uitgangspunt is dat de coachee of cliënt de antwoorden en beste oplossingen vindt vanuit het eigen mens zijn. Met andere woorden: in het inzichtelijk maken van de oplossingen, mogelijkheden, talenten en doelen die verborgen al in de persoon aanwezig zijn.

Coaching kan nuttig zijn in vrijwel alle situaties en kan worden toegepast bij tal van vraagstukken. Zowel professioneel als persoonlijk. Een vitaliteitscoach wordt vaak ingezet voor professionele vragen of problemen. De kernthema’s zijn doorgaans gericht op het (her)vinden van mentale en fysieke gezondheid.

Een goede coach zal terugvallen op observaties en intuïtief vanuit het eigen zelfvertrouwen kunnen reageren. Tijdens vraag- en feedbackgesprekken analyseert de coach waarom de coachee denkt en handelt, doet zoals deze doet. Op basis hiervan worden in dialoog verdere stappen besproken. De werkstappen bestaan altijd uit het stellen van vragen. Indien nodig neemt de vitaliteitscoach een actievere rol die de zelfevaluatie aan te moedigen. Adriaan Hoogendijk heeft hier diverse methodieken voor ontwikkeld zoals complimentenkaarten, bezielingsplaten en een kleinere versie bezielingsplaten op pocketformaat.

Wil je meer weten over de Hoogendijk coachopleidingen, wil je weten wat jouw stappen zijn om jezelf te ontwikkelen tot bezielend vitaliteitscoach? Neem voor alle informatie die je nodig hebt vrijblijvend contact met ons op.

 

Hoogendijk Coachopleidingen

Hoogendijk Coachopleidingen biedt opleidingen voor Bezielende Coaching: Coachen vanuit volledig menszijn, met een effectieve combinatie van een brede basis van coachtechnieken en intuïtie.

Opleiding en coaching zijn niet locatie-afhankelijk.

Geheel online en individueel.

Postadres:
Burg. Veenhovenplein 1 E
7957 BA, De Wijk (Dr.)