De Grote Bezielingsplaten

 97,50 incl. BTW

Een set Bezielingsplaten bevat 31 coachplaten, waar coaches hun coachees over heen kunnen laten lopen, zitten, staan, noem maar op. Het werken met deze platen is heel intuïtief, bevat de kracht van het opstellingenwerk, waardoor mensen hun innerlijke hindernissen transformeren op vier niveaus tegelijk.

Categorie:

Beschrijving

De bezielingsplaten vormen een krachtige basis voor coaching gesprekken. Ze zorgen voor beweging tijdens een gesprek, zowel in figuurlijke als letterlijke zin. Ze ondersteunen bij het vinden van de juiste woorden om wensen en belemmeringen te uiten. Ze helpen bij het visualiseren van hindernissen en mogelijke ontwikkelstappen. Dit helpt bij het concretiseren van denkprocessen.

De Bezielingsplaten, hoe werkt het?
Er ontstaat energie!

Coachen op de Bezielingsplaten is niet alleen een creatief en liefdevol spelen met het leven, het is ook een ruimtelijk-energetische manier van werken met deze platen. Er ontstaat een energie, waarin de coachee zichzelf in een ontwikkelingsproces plaatst.

Er zijn 4 waterplaten, 4 vuurplaten, 4 luchtplaten, 4 aardeplaten, 8 zielplaten en 7 platen met innerlijke hindernissen.

Meer dan tien jaar lang is er nu ervaring mee opgebouwd, bij individuele coaching, bij teamcoaching en in trainings- en opleidingssituaties. Het gebruik ervan sluit goed aan bij speelse en snelwerkende coachingsstijlen.

De grote Bezielingsplaten

De grote platen zijn 30 cm Ø in doorsnee, en zijn vervaardigd van oersterk, maar dun, licht, buigbaar materiaal. Ze zijn dubbel bedrukt en dubbel gelamineerd. De platen zijn aan de achterkant voorzien van bijpassende citaten uit de boeken van Adriaan Hoogendijk.

Toepassingsmogelijkheden
Flexibel & Veelzijdig

Er zijn veel toepassingsmogelijkheden, maar drie ervan moeten hier worden genoemd:

• persoonlijk onderzoek
• transformatieproces
• teamcoaching

Persoonlijk onderzoek

De coachee onderzoekt zijn behoeften en obstakels door zelf symbolische platen te plaatsen en te bespreken. Dit proces helpt de cliënt helderheid te krijgen over zijn doelen, belemmeringen en benodigde stappen. De coach begeleidt en stelt verhelderende vragen. Het opstellen van deze symbolische beelden creëert een persoonlijk energieveld dat in latere sessies weer kan worden gebruikt.

Transformatieproces

Tijdens het werken met de symbolische platen voelt de coachee zijn ontwikkelingsproces en de benodigde tussenstappen. De coach volgt en stelt vragen zoals ‘Wat heb je nodig voor de volgende stap?’ Het proces is fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch, en biedt ruimte voor transformatie, innerlijke groei en succes.

Teamcoaching

Teamleden verkennen hun kwaliteiten en verschillen door de elementen vuur, lucht, water en aarde te ervaren. Ze vormen een elementenvierhoek en kiezen posities op basis van comfort, nieuwsgierigheid en balans. Iedereen heeft weer andere kwaliteiten en leerprocessen in het werk, en waar kan men elkaar aanvullen? Dit levert gespreksstof op voor teamvorming en samenwerking.

Gebruiksaanwijzing bij de Bezielingsplaten

Waar is de coachee naar op zoek, welk doel wil hij halen, en wat staat hem daarbij in de weg? Na enige oriëntatie kan dit duidelijk worden. De coachee kan starten met het zoeken naar één of meerdere platen die voor hem of haar het te behalen doel vormen. Hij kan die vinden in de platen van de elementen (water, aarde, lucht, vuur) of anders bij de zielplaten (goudgeel).

Het is ook mogelijk dat de coachee wil starten met hetgeen hem of haar in de weg staat. Dan kan hij het beste eerst één of meerdere innerlijke hindernissen kiezen. Hoe dan ook moet er sprake zijn van zowel doel(en) als barrière(s). De coachee legt de platen naar eigen inzicht uit op grond zoals die zich voor zijn of haar gevoel tot elkaar verhouden. De coach stelt vragen ter toelichting.

De coachee kan door de zo verkregen constellatie op nieuwe ideeën worden gebracht. De coach kan vragen wat de coachee nodig heeft om de innerlijke hindernis(sen) te kunnen nemen, overbruggen of transformeren. Alleen al door het uitleggen van de platen creëert de coachee zijn eigen energieveld, waarin hij zichzelf in proces brengt. Het is aan de coach om de coachee te volgen en waar nodig vragen te stellen om nog meer helderheid over het vraagstuk te laten ontstaan.

De coach kan eventueel de coachee uitdagen om de platen in een rechte ontwikkelingsweg te leggen, als uitdaging om helder te krijgen hoe de coachee zijn ontwikkelingstocht met succes denkt aan te gaan.

Het is goed om van de zo verkregen constellatie een foto te maken, waar de coachee nog enige keren naar kan kijken om in zijn of haar ontwikkelingsweg op koers te blijven liggen. Eventueel kan in een volgende sessie het proces weer verder worden uitgediept. In iedere fase is het goed om de coachee een zodanige constellatie te laten leggen, dat die een weergave is van het actuele vraagstuk en ontwikkelproces.

De coachee is in dit proces erg op zichzelf betrokken, de coach moet volgend zijn, maar kan vragen stellen, zoals bijvoorbeeld ‘Wat heb je nodig voor de volgende stap?’, waaruit bijvoorbeeld blijkt dat er een nieuw plaatje moet worden gezocht en ingevoegd.

Stap voor stap kan het proces zijn eigen werk doen, waarbij de coach vragenderwijs ook zijn intuïtieve invallen vruchtbaar kan maken. Het gaat er om dat er nieuwe ruimte komt voor innerlijke vrijheid, bezieling, vitaliteit en succes (in de breedste zin van het woord).

Bewegen over de platen geeft allerlei lichamelijke gewaarwordingen, die van belang zijn voor verheldering en transformatie.

Workshop werken met Bezielingsplaten
Wij helpen je op weg!

Wil je leren werken met deze bezielingsplaten? Dan kun je bij ons een workshop aanvragen.
Stuur ons een bericht en we nemen contact met je op. We kunnen dan kijken wat de behoeften zijn en zo een workshop op maat samenstellen.
Of bekijk wanneer wij een volgende workshop gepland hebben. Meer informatie vind je op onze website, kijk bij “workshops” in het hoofdmenu.