Privacyverklaring -  Hoogendijk Coachopleidingen

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Hoogendijk Coachopleidingen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Hoogendijk Coachopleidingen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Hoogendijk Coachopleidingen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een coachprogramma, coachopleiding of workshop, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Hoogendijk Coachopleidingen of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. We verzamelen of gebruiken dus geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. De informatie wordt dus niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie wel intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen zijn: voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer (nodig om onze diensten uit te kunnen voeren), adresgegevens, bedrijfsnaam, data van gevolgde opleidingen of workshops (nodig voor inschrijving en facturatie), geboorteplaats, geboortedatum (nodig voor het diploma van onze opleiding). Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor zover wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals ten behoeve van belastingaangifte. De gegevens van het boekhoudsysteem worden wettelijk verplicht gedurende 7 jaar bewaard. Wij bieden alle cliënten, studenten en bezoekers van onze website de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Hoogendijk Coachopleidingen of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De gegevens over cliënten en studenten op papier, worden na afsluiting van een coach- of opleidingsprogramma, circa eenmaal per drie jaar, vernietigd bij een mobiele papiervernietiger (ASK). Ten behoeve van de beveiliging van de interne netwerkgegevens wordt Firewall van Watchguard gebruikt, terwijl ook de WiFi-router het hoogste niveau van beveiliging heeft. Ten behoeve van de externe netwerkgegevens geldt een onderhoudscontract met Windows voor de opslag van gegevens op de Windows-cloud, die materieel in Duitsland of in Ierland, dus binnen Europa, plaatsvindt. Wanneer zich ondanks deze maatregelen toch problemen zouden voordoen geldt er een samenwerking met deskundig automatiseringsbedrijf, waarmee reeds 25 jaar wordt samengewerkt, die altijd inzage kan geven in hetgeen er gebeurd is inzake gegevensuitwisseling gedurende de afgelopen periode, mocht daarvan sprake zijn. Wanneer er sprake is van een datalek zal dat in overleg met dit automatiseringsbedrijf worden gemeld bij de daartoe aangewezen instantie.

Vanwege het vertrouwelijke karakter van onze dienstverlening (zowel coaching, supervisie, als opleiding), worden er geen gegevens verstrekt aan werkgevers of opdrachtgevers. Wanneer gevraagd wordt om rapportage, dan zal er eerst contact worden opgenomen met de coachcliënt, gesuperviseerde coach of student, over de vraag of en zo ja, welke gegevens kunnen worden verstrekt.

De studenten van onze opleiding tot coach bedienen in het kader van hun opleiding een aantal oefencliënten. De namen van deze oefencliënten worden niet gecommuniceerd. Er wordt gebruik gemaakt van initialen, die niet herleidbaar kunnen zijn tot de betreffende personen.

Deze website en cookies

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Hoogendijk Coachopleidingen of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief en andere communicatie

Onderaan iedere mailing van een nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Logo Hoogendijk Coachopleidingen
Hoogendijk Coach Opleidingen Logo