Opleidingen coachen

 Hoogendijk coachopleidingen leiden op coachen vanuit bezieling

Opleidingen bezielend coachen

Hoogendijk opleidingen coachen bieden toekomstige en bestaande coaches de nodige theoretische kennis en een breed scala aan praktijkgerichte coachingstools op aan de slag te kunnen als bezielend coach. Een opleiding tot bezielend coachen is een persoonlijk leertraject dat bestaat uit individuele uitdagingen en ontwikkeltaken om de rol van coach vanuit bezieling op je te kunnen nemen.

Welke coachopleidingen bieden wij?

Hoogendijk coachopleidingen zijn geschikt voor mensen die vanuit volledig mens-zijn hun coachcompetenties willen inzetten in de rol van professionele coach.

Opleidingen tot coachen en opleidingen tot bezielend coachen onderscheiden zich niet op basis van degelijkheid en professionaliteit. Beide opleidingen tot coachen zijn gericht op coaching die gericht is op een oplossingsgerichte samenwerking om problemen, angsten of zorgen duurzaam op te lossen of draagbaar te maken. De samenwerking is gebaseerd op vertrouwen en empathie. Bezielend coachen is coachen op ooghoogte vanuit de eigen bron en het aanspreken van de eigen intuïtieve vaardigheden: authentiek, eerlijk, direct en empathisch.

Onze opleidingen coachen vanuit bezieling

• Loopbaancoach
• 2e Spoorcoach
• Executive coach
• Relatiecoach
• Hoogendijk NEXT
• Hoogendijk PLUS

Loopbaancoach

Na deze opleiding te hebben gevolgd ben je een loopbaancoach, die mensen in de verschillende stadia van leven en loopbaan doeltreffend weet te bevragen, weet uit te dagen en waar nodig weet te adviseren.

Bij loopbaanzelfsturing gaat het om het afleggen van de loopbaanzelfsturingscirkel, die loopt van vuur (verlangen, fascinatie, drijfveren, plezier, enthousiasme, bezieling, levensmissie), naar lucht (verbeelding, visieontwikkeling, strategievorming, planning), naar water (oriënterende interviews, informerende gesprekken, meedenkers aanstellen, hulp inroepen, eventueel samenwerken), naar aarde (de concretisering van de levensmissie, het persoonlijk ondernemerschap in baan of in eigen onderneming, het verdienmodel, de marketing).

2e Spoorcoach

Binnen de opleidingen coachen bevat de opleiding tot 2e Spoorcoach alle noodzakelijke kennis en vaardigheden zoals die ook van toepassing zijn op de opleiding tot bezielende loopbaancoach. De opleiding is aangevuld met methodieken en kennisvorming om mensen te begeleiden die een 2e spoor traject gaan doorlopen. Mensen die een 2e spoor traject doorlopen krijgen te maken met veel vragen. Werk-gerelateerde vragen, gezondheidsvragen, maar ook juridische vragen. Naast vragen en mogelijk angsten rondom de eigen gezondheid kunnen mensen te maken krijgen met vragen en besluitvormingen vanuit de werkgever, de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige, een uitkeringsinstantie en/of behandelaars.

Het vraagt op veel vlakken van voldoende inhoudelijke kennis om te werken als 2e spoorcoach. Even belangrijk is zijn vaardigheden om diplomatiek, communicatief, verbindend, zorgzaam, betrokken en wijs te kunnen coachen. Dit is een van onze opleidingen coachen waarbij we samenwerken met Eliane van Beukering, auteur van: In 10 stappen een succesvolle 2e spoorcoach.

Inhoudelijke informatie, wat je kunt verwachten en wat wij van jou verwachten lees je op onze pagina opleidingen coachen: Bezielende 2e Spoorcoach.

Executive coach

Van leidinggevenden wordt veel verwacht. Ze moet een allrounder zijn, motiveren, inspireren, maar ook beslissingen kunnen nemen. Executive coaching is erop gericht directie, managers, CEO’s en leidinggevenden te helpen bij het verhogen van de managementcompetentie. Managementcompetentie is de verzamelnaam voor vaardigheden als leiden, plannen, organiseren, structureren en controleren.

Na deze opleiding ben je een stevige Executive Coach, doelgericht kan coachen op gebied van leiderschap. Executive coaching is bij uitstek maatwerk en vindt plaats tijdens 1-op-1-gesprekken.

Inhoudelijke informatie, wat je kunt verwachten en wat wij van jou verwachten lees je op onze pagina opleidingen coachen: Executive coach.

Relatiecoach

Een relatiecoach houdt zich bezig met vragenstukken die zich afspelen binnen persoonlijke relaties. Het gaat daarbij om alle belangrijke persoonlijke relaties die mensen aangaan. Niet alleen liefdes- en partnerrelaties, maar ook de relatie met familieleden, vrienden en andere mensen die tot de inner circle behoren.

De opleiding bezielend relatiecoach leidt op tot een vindingrijke en creatieve relatiecoach. Door te luisteren en de juiste vragen te stellen begeleidt je mensen bij het tot komen tot helende, inspirerende of anderzijds verrijkende inzichten.

Inhoudelijke informatie, wat je kunt verwachten en wat wij van jou verwachten lees je op onze pagina opleidingen coachen: Bezielende relatiecoach

Hoogendijk NEXT

Hoogendijk Next voorziet in opleidingen tot coachen voor coachstudenten tussen 20 en 34 jaar. Veel van onze studenten zijn mensen die hooggevoelig en van nature intuïtief begaafd zijn. Hoogendijk Next is bedoeld om met gelijkgestemden te werken aan het zichtbaar maken, herkennen en vergroten van (deels) verborgen innerlijke wijsheid. Vanuit een wisselwerking met leeftijdgenoten ontstaat ruimte tot vrije communicatie over hoe het leven wordt gezien en ervaren. De ontmoetingen en trainingen worden aangevuld met een coachopleiding naar keuze.

Inhoudelijke informatie, wat je kunt verwachten en wat wij van jou verwachten lees je op onze pagina opleidingen coachen: Hoogendijk NEXT.

Hoogendijk PLUS

Coach zijn is geen eindstation. Als gedreven coach werk je ook verder aan je eigen ontwikkelingen en zoek je de verdieping. Zowel vaktechnisch als op persoonlijk vlak. Hoogendijk Plus is een persoonlijk traject waarbij je samen met Adriaan Hoogendijk in gesprek gaat om te kijken welke verdiepingsslag je als bezielende coach en als mens nog wilt maken. De ontmoetingen en gesprekken met Adriaan worden aangevuld met een coachopleiding naar keuze.

Inhoudelijke informatie, wat je kunt verwachten en wat wij van jou verwachten lees je op onze pagina opleidingen coachen: Hoogendijk PLUS

Hoogendijk Coachopleidingen

Hoogendijk Coachopleidingen biedt opleidingen voor Bezielende Coaching: Coachen vanuit volledig menszijn, met een effectieve combinatie van een brede basis van coachtechnieken en intuïtie.

Opleiding en coaching zijn niet locatie-afhankelijk.

Geheel online of (partieel) live in het midden van het land.

Postadres:
Burg. Veenhovenplein 1 E
7957 BA, De Wijk (Dr.)