Opleiding tot coaching

Gevolgde opleiding tot coaching bij Hoogendijk Coachopleidingen wordt afgesloten met een CPION-gecertificeerd post-HBO diploma. Elke opleiding bestaat uit een traject dat opleidt tot bezielende coach in een gespecialiseerde richting.

Veel mensen worden in het dagelijkse (professionele) leven geconfronteerd met situaties en vraagstukken waar ze hulp bij gebruiken om tot antwoorden te komen. Opleiding tot coaching betekent dat je hierin, na het volgen van de opleiding, op adequate, efficiënte en zorgzame wijze professionele begeleiding en ondersteuning bij kunt bieden.

Wil jij aan de slag als professionele coach en verwacht je een kwalitatief hoogwaardige en praktijkgerichte opleiding tot coaching? Hoogendijk Coachopleidingen biedt aspirant coaches en gevorderde coaches opleidingen vanuit bezieling te kunnen coachen. De opleiding is een zowel een gedegen basis, als een levensschool. Je maakt kennis met een veelheid aan coachtechnieken, maar maakt ook dieper kennis met wie je zelf bent. Onze opleiding tot coaching voorziet in het aanleren van een oplossingsgerichte benaderingen, leren werken met coachtechnieken en hulpmiddelen. Met Hoogendijk opleidingen tot coach krijg je niet alleen een hoogwaardige professionele training, maar werk je als student ook aan je persoonlijke ontwikkeling.

Welke opleidingen tot coaching bieden wij?

Ons programma bestaat uit de volgende coaching opleidingen:

  • Loopbaancoach
  • 2e Spoorcoach
  • Executive coach
  • Relatiecoach
  • Hoogendijk NEXT
  • Hoogendijk PLUS

Na het volgen van onze opleidingen tot coaching heb je een solide basis ontwikkeld om mensen te kunnen coachen. Je begeleidt cliënten effectief van vragen, wensen en verbeeldingen naar concretisering. Je helpt mensen om vanuit hun eigen bron de juiste antwoorden te vinden en formuleren. Er is veel aandacht binnen onze opleidingen voor het ontwikkelen van de eigen intuïtieve kwaliteiten van de coach. Het aanboren van deze intuïtieve kwaliteiten kun je na het volgend van de opleiding overbrengen op de client. Je helpt cliënten om op een efficiënte, duurzame wijze om te gaan met zowel belemmerende als productieve, inspirerende en vreugde brengende kwaliteiten.

Onderdelen waarmee je aan de slag gaat tijdens jouw opleiding tot coaching

 Hoogendijk Coachopleidingen tot bezielende coach zijn tot stand gekomen op basis van jarenlange ervaring en ontwikkeling door topcoach Adriaan Hoogendijk. Hieronder volgen de belangrijkste vaardigheden waar tijdens elke opleiding tot coaching ruim aandacht aan wordt besteed. Elk van deze vaardigheden leer je ook toe te passe op jezelf, waardoor je niet alleen theoretisch kundig bent, maar ook zinvol kunt toepassen als ervaringsdeskundige.

Grondhouding van de coach en gesprekstechnieken

Coaching met de bezielingsplaten

Vanuit het Bezielingsspel dat door Adriaan Hoogendijk werd ontwikkeld zijn 31 Bezielingsplaten ontstaan. Dit groot formaat platen worden gebruikt om letterlijk stappen mee en op te zetten.

Enneagrammatische handtekening

Dit onderdeel gaat over bewuste en overlevingsstrategieën. Welke zijn deze, hoe bepalen deze de keuzes en gedachten van de client? Hoe kunnen deze strategieën worden omgebogen of juist worden toegelaten?

Voice Dialogue in loopbaan context

De dialoog tussen onze krachtige en onze kwetsbare sub-persoonlijkheid is een coachtechniek die kan worden ingezet bij het overwinnen van hindernissen.

Werken met de contradictie angst/verlangen

Angsten en verlangens zijn sterk met elkaar verbonden. Onder angst ligt een verlangen en omgekeerd. Voor ontwikkeling is het belangrijk om te leren verlangens te volgen en angsten los te laten.

Levensmissie

Elk mens heeft een eigen combinatie van talenten. Deze talenten kunnen worden ingezet om de levensmissie te vervullen. Wat zijn de talenten en hoe worden deze talenten herovert wanneer een levenswond belemmert het talent waarmee je geboren bent in te zetten?

Naast algemene coachvaardigheden bestaat elke specifieke opleiding tot coaching uit onderdelen die gericht zijn op het betreffende coachrichting. Bij een opleiding tot loopbaancoaching gaat dit om persoonlijk ondernemerschap, CV- en sollicitatievaardigheden, loopbaanzelfsturing en verdieping van de intuïtieve vaardigheden. Bij een opleiding tot relatiecoaching wordt ingegaan op de aspecten van geweldloze communicatie en werken met individuele en driegesprekken. De opleiding tot bezielende 2e Spoorcoach is onder andere aangevuld met het inzicht krijgen in de complexe context van 2e spoorcoaching, hoe een 2e spoortraject te starten, rapportagevormen en omgaan met mogelijke vraagstukken in de werksetting. Een volledige beschrijving van alle opleidingen en de leerkernen is te vinden op onze overzichtspagina coachopleidingen.

Hoogendijk Plus en Hoogendijk Next

Hoogendijk Plus en Hoogendijk Extra nemen een heel eigen plaats in binnen onze opleidingen tot coaching.

Hoogendijk Plus is een maatwerk opleiding tot coaching voor coaches die al ervaring op hebben gedaan. Tijdens dit persoonlijke traject ga je samen met Adriaan Hoogendijk in gesprek om richting te geven aan jouw verdere ontwikkeling als coach. Er zijn diverse modus die verdieping brengen en je bereik als coach vergroten. Wat je leert pas je ook op jezelf toe, zodat ook je vaardigheden als ervaringsdeskundige verder ontwikkeld worden. Voorbeelden zijn: grondhouding als coach, werken met kinderfoto’s, transformatie van onleuke emoties en werken met kracht en kwetsbaarheden. Daarnaast kies je voor een van de gespecialiseerde coachrichtingen uit ons opleidingsaanbod.

Hoogendijk Next

Hoogendijk Next bestaat uit een opleiding tot coaching voor mensen tot 34 jaar. Met name hooggevoelige en intuïtief begaafde jonge mensen spreekt deze opleiding zeer aan. Daarnaast sluit Hoogendijk Next bij deze doelgroep aan op hoe zij de samenleving ervaring, die vaak niet overeenkomt met hoe intuïtief begaafde mensen anderen zien in hun authenticiteit. Hoogendijk Next is zowel een opleiding tot coaching voor aspirant coaches als een levensschool voor hooggevoeligen. Meer over Hoogendijk Plus en Hoogendijk Next is te vinden op onze overzichtspagina coachopleidingen.

Hoogendijk Coachopleidingen

Hoogendijk Coachopleidingen biedt opleidingen voor Bezielende Coaching: Coachen vanuit volledig menszijn, met een effectieve combinatie van een brede basis van coachtechnieken en intuïtie.

Opleiding en coaching zijn niet locatie-afhankelijk.

Geheel online of (partieel) live in het midden van het land.

Postadres:
Burg. Veenhovenplein 1 E
7957 BA, De Wijk (Dr.)