Relatiecoaching op basis van bezieling

Met deze opleiding wordt je een een vindingrijke en creatieve relatiecoach, die luistert, vraagt, doorvraagt en werkt vanuit een diepgaand inzicht in de vele blokkerende en de vele faciliterende aspecten van (allerlei soorten van) relaties. 

Visie en inhoud

Na deze opleiding te hebben gevolgd ben je een vindingrijke en creatieve relatiecoach, die luistert, vraagt, doorvraagt en werkt vanuit een diepgaand inzicht in de vele blokkerende en de vele faciliterende aspecten van relaties.

Een relatie is er niet alleen om gevierd te worden, maar is er ook als een uitdagend leerprogramma, helingsprogramma en bewustwordingsprogramma. Dit geldt niet alleen voor de levenspartnerrelatie, maar eigenlijk voor alle cruciale relaties, waarmee je in het leven te maken hebt. Dus ook vrienden, kennissen, buren, collega’s, werkgevers, opdrachtgevers, cliënten, leveranciers, etc.

We leren in relaties, doordat we onszelf daarin leren kennen, doordat we daarin geconfronteerd worden met delen in onszelf die we liever niet willen zien en liever niet willen voelen. Relaties kunnen pijn doen en de pijn is een oproep tot heling en bewustwording. Wanneer de pijn en andere onleuke emoties als verdriet, angst, schuld, schaamte, etc. er mogen zijn, dan kunnen ze worden vruchtbaar gemaakt en komt er ruimte voor heling, voor nieuwe perspectieven, voor geluk en voor nieuwe wijsheid.

Het gaat in de relatiecoaching dus om het individuele levensleerprogramma. Een relatiecoach kan daarom kiezen voor het werken in individuele coaching en/of voor het werken in drie-gesprekken. Beide werkvormen hebben voor en nadelen.

Vele leeraspecten in het leven spitsen zich toe in een levenspartnerrelatie. Verwachtingen en veronderstellingen die niet kloppen leiden tot grote verwarring en irritatie. Onduidelijkheden in verantwoordelijkheden evenzo. En vaak wordt vergeten dat liefde altijd pas mogelijk is op basis van vrijheid.

Voor wie is deze opleiding?

Omdat de opleiding zo breed en diepgaand is, kan het voor veel mensen interessant zijn.

 • Gevorderde coaches: Wanneer je nu speciaal gefascineerd bent door relatievraagstukken, en wanneer je misschien daar ook zelf al een half leven mee aan het worstelen bent, dan ben je gemotiveerd om je ervaringsdeskundigheid ook te professionaliseren.

 

 • Managers: Verbeter de resultaten van je team door coachend leiding te kunnen geven, en vanuit je intuïtie te kunnen werken. Het doorwerken van de eigen relatievraagstukken werpen ook nieuw licht op zakelijke relatievraagstukken en hoe daar mee om te gaan.
foto mensen in coachsituatie relatiecoaching 1

Wat kun je na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding te hebben gevolgd ben je een vindingrijke en creatieve relatiecoach, die luistert, vraagt, doorvraagt en werkt vanuit een diepgaand inzicht in de vele blokkerende en de vele faciliterende aspecten van relaties.

De kleine bezielingsplaten toepassen in relatievraagstukken

Met behulp van de kleine bezielingsplaten leg je de kernkwesties in de relatie bloot. Het gaat dan vaak om het nemen van de eigen verantwoordelijkheid voor het eigen leven en voor de eigen onverwerkte emoties. 

De Enneagrammatische handtekening en Voice Dialogue toepassen in relationele vraagstukken

Met deze technieken confronteer je de cliënt met dingen die men liever niet ziet of hoort, om zichzelf beter te leren kennen, en om minder snel eigen onverwerkte aspecten te hoeven projecteren op de ander.

Pijn en onleuke emoties binnen de relatie vruchtbaar maken

Een relatie is er niet alleen om gevierd te worden, maar is er ook als een uitdagend leerprogramma, helingsprogramma en bewustwordingsprogramma. Niet alleen maar plezier, maar wel nieuwe ruimte laten ontstaan voor méér plezier.

Verwachtingen en veronderstellingen verhelderen

Verwachtingen en veronderstellingen die niet kloppen leiden tot grote verwarring,  irritatie of teleurstelling. Wanneer ze worden uitgesproken, komt er helderheid en kan er wellicht gelachen worden. 

Wat anderen zeggen over de bezielende relatiecoach opleiding

De opleiding heeft me meer gebracht bij mezelf, waardoor ik ook een groter cadeau ben geworden voor mijn partner. Maar ook voor de mensen met wie ik samenwerk!

Kern van de opleiding voor mij is toch wel het leren terugnemen van je projecties op de ander, waardoor de ander eigenlijk ook niet goed zichzelf meer kan zijn. Levenskunst! Hogeschoolwerk! 

Eigenlijk is de opleiding een verzaeling vaardigheden om het hoofd te kunnen bieden aan de talloze verwarringen die er in relaties ontstaan. In privé- en ook in zakelijke omgevingen. 

Waar ga je mee aan de slag?

Hieronder volgen de belangrijkste zaken waar we aandacht aan zullen besteden. Deze pas je ook op jezelf toe, zodat je het zelf ook ervaart.

Grondhoudingen / meervoudige partijdigheid

Meervoudige partijdigheid is een stelregel voor de relatiecoach. Die denkt mee met alle partijen in al hun verlangens en hun pijn. Iedereen wil gezien en geheeld worden. 

Toepassen bezielingsplaten in relatievraagstukken

De kleine bezielingsplaten is een tafelvariant van de grote bezielingsplaten. Waar je ook maar tegenaan loopt, de bezielingsplaten geven altijd nieuwe perspectieven.

Werken met de enneagrammatische handtekening en Voice Dialogue in verhouding tot relaties

Deze twee methodieken vullen elkaar ook in relationele vraagstukken prachtig aan. Het gaat regelmatig om het ontwarren van verantwoordelijkheden. 

Geweldloze communicatie / omgaan met schuldtoekenning

Hoe deel je je pijn, je allergie, je boosheid, je gekwetstheid op zo’n manier, dat de ander je kan blijven horen en zien? 

Individueel coachen en driegesprekken

Zowel individueel coachen als het coachen in driegesprekken hebben vóórdelen én ook nadelen. De coach is vrij om te ontdekken hoe hij het liefste werkt. 

Mannelijke / vrouwelijke aspecten in relatievraagstukken

Mannen en vrouwen spreken vaak een geheel eigen taal. Ook in de liefde. Zowel de verlangens als de pijn van vrouwen ligt vaak op geheel andere vlakken dan die van mannen. Er moet dus soms veel worden uitgewisseld en uitgelegd. 

Verhelderen verlangens en verantwoordelijkheden

In relaties kunnen mensen gemakkelijk verantwoordelijkheden van elkaar overnemen, wat heel verwarrend kan zijn. Dat geldt ook voor niet-gecommuniceerde verlangens.

Verhelderen verwachtingen / veronderstellingen

Mensen interpreteren elkaars gedrag en elkaars woorden op grond van verlangens of juist op grond van angsten. Dat kan onnodige en nare gevolgen hebben.

Methoden van vergeving, zelfvergeving en zelfheling

Vergeven is eigenlijk het loslaten van het verlangen naar een ander verleden dan er feitelijk is geweest. Dit loslaten en ook het vergeven van jezelf werkt bevrijdend en helend.

Praktische informatie

 Aandachtspunten zijn onder meer:

 • Grondhouding van de coach (meervoudige partijdigheid)
 • Toepassen kleine bezielingsplaten in relatievraagstukken
 • Toepassing enneagrammatische handtekening en Voice Dialogue in relationele vraagstukken
 • Aspecten van geweldloze communicatie
 • Individueel en in driegesprekken werken
 • Mannelijke/vrouwelijke aspecten in relatievraagstukken
 • Verheldering van verlangens en verantwoordelijkheden
 • Methoden van vergeving, zelfvergeving en zelfheling
 • Resultaatgerichtheid èn Relatiegerichtheid
 • Leiderschap èn ondernemerschap
 • Verdieping intuïtieve vaardigheden

Inclusief

Een uitgebreid opleidingsboek, de kleine en de grote bezielingsplaten, en supervisie over de coachtrajecten met oefencliënten.

Exclusief

Aan te schaffen literatuur van circa € 250.

Post-HBO diploma

Deze opleiding wordt afgesloten met een CPION-geaccrediteerd post-HBO diploma tot bezielende Relatiecoach.

Investering

Deze opleiding kost € 6950. (BTW-vrij).

Het total aantal uren studiebelasting ligt rond de 3 dagdelen per week gemiddeld bij een opleidingsduur van circa 5 maanden. Dat is inclusief de opleidingssessies, de gesprekken met oefencliënten, de literatuurstudie, de sessies met een studiegenoot en andere opdrachten voortkomend uit de opleidingssessies.

Voorwaarde voor toelating is dat je beschikt over HBO-werk/denkniveau en, wanneer dat wenselijk wordt geacht door het opleidingsinstituut dan wel door de geïnteresseerde, een oriënterend-/toelatingsgesprek.

Het is mogelijk om in termijnen te betalen.

Meld je aan voor een oriënterend gesprek!

3 + 12 =

Hoogendijk Coachopleidingen

Hoogendijk Coachopleidingen biedt opleidingen voor Bezielende Coaching: Coachen vanuit volledig menszijn, met een effectieve combinatie van een brede basis van coachtechnieken en intuïtie.

Opleiding en coaching zijn niet locatie-afhankelijk.

Geheel online en individueel.

Postadres:
Burg. Veenhovenplein 1 E
7957 BA, De Wijk (Dr.)