Opleiding Bezielende 2e Spoorcoach

Deze opleiding bevat de noodzakelijke kennis en vaardigheden van de bezielende loopbaancoach, maar ook specifiek met betrekking tot de begeleiding van cliënten die een 2e spoor traject gaan doorlopen. De cliënt, die om gezondheidsredenen een andere functie bij een andere organisatie moet gaan zoeken, bevindt zich in een heel specifieke (juridische) situatie, waarin ook de werkgever, de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige, de uitkeringsinstantie en meestal ook behandelaars een cruciale rol spelen.

Om in dit veld bezielend èn effectief te kunnen coachen, worden veel diplomatiek gevoel en verbindende communicatieve vaardigheden voorondersteld, alsmede extra kennis, ervaring, inzicht en wijsheid van de coach. Daarom werken Eliane van Beukering (auteur van: In10 stappen een succesvolle 2e spoorcoach) en Adriaan Hoogendijk (auteur van Bezielend Coachen en Loopbaanzelfsturing) samen om de rijke kennis en ervaring met 2e spoorbegeleiding èn de rijke kennis en ervaring met bezielend coachen samen te laten stromen in een effectieve 2e spoorcoachopleiding.

 

Visie en inhoud

Na deze opleiding te hebben gevolgd ben je een 2e spoorcoach, die cliënten in de verschillende stadia van het 2e spoortraject doeltreffend weet te bevragen, weet uit te dagen, weet te adviseren en weet te begeleiden naar een nieuw en passend loopbaanperspectief, die zo veel mogelijk bezieling genereerd voor de cliënt.

Bij loopbaanzelfsturing gaat het om het afleggen van de loopbaanzelfsturingscirkel, die loopt van vuur (verlangen, fascinatie, drijfveren, plezier, enthousiasme, bezieling, levensmissie), naar lucht (verbeelding, visieontwikkeling, strategievorming, planning), naar water (oriënterende interviews, informerende gesprekken, meedenkers aanstellen, hulp inroepen, eventueel samenwerken), naar aarde (de concretisering van de levensmissie, het persoonlijk ondernemerschap in baan of in eigen onderneming, het verdienmodel, de marketing).

Voor de 2e spoorcoach is het ook van groot belang dat hij flexibel en doeltreffend kan begeleiden en rapporteren te midden van alle betrokken partijen en hun verschillende en soms tegengestelde belangen.

 

Voor wie is deze opleiding?

 

 • Beginnende coaches: die mensen graag weer aan het werk willen krijgen en zich speciaal aangetrokken voelen tot dit uitdagende vak.

 

 • Gevorderde coaches: die al 2e spoorcoach zijn en toe zijn aan verdieping.
foto mensen in coachsituatie twee vrouwen 1

Wat kun je na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding te hebben gevolgd ben je een stevige loopbaancoach, die mensen in de verschillende stadia van loopbaanzelfsturing doeltreffend weet te bevragen, weet uit te dagen en waar nodig weet te adviseren.

Zelfstandig een 2e spoortraject starten

Je begeleidt clienten effectief  van verlangen, verbeelding en communicatie naar concretisering. 

Inzicht in complexe context

Je krijgt inzicht in de complexe context van een 2e spoor coachingstraject. Met kennis van de Wet verbetering poortwachter, de verwachtingen van het UWV, invulling geven aan de verschillende rapportagevormen en omgaan met allerlei mogelijke vraagstellingen in deze werksetting.

Op persoonlijke koers helpen brengen

Je helpt cliënten om vanuit persoonlijke bezieling weer een goede koers te vinden in hun werk. De zoektocht naar de levensmissie speelt hierbij een essentiële rol.

Werk en privé in balans brengen

Je kunt cliënten helpen om hun werk en privé situatie weer in balans te brengen.

Helpen effectief te solliciteren

Je helpt cliënten om een goed CV op te stellen en effectief te solliciteren en te presenteren.

Omgaan met verlangens en angsten

Je helpt cliënten om op een productieve manier om te gaan met zowel hun verlangens als hun angsten.

Omgaan met intuitieve kwaliteiten

Je kunt cliënten leren om ook hun intuïtieve kwaliteiten in te zetten in hun loopbaan.

Wat anderen zeggen over de bezielende 2e spoorcoach opleiding

Diepgaande persoonlijke groei is spannend, best lastig, en soms zwaar, maar bij Hoogendijk ben je in uitstekende handen. 

De inhoud en de compleetheid van de opleiding hebben me veel zicht gegeven op stress en burnout.

De opleiding laat zien dat het niet altijd verstandig is om louter te werken voor het salaris. 

Waar ga je mee aan de slag?

Hieronder volgen de belangrijkste zaken waar we aandacht aan zullen besteden. Deze pas je ook op jezelf toe, zodat je het zelf ook ervaart.

Volgen van de loopbaanzelfsturingcirkel

Deze cirkel gaat van vuur (verlangens, drijfveren, missie), naar lucht (verbeelding, visie, strategie), naar water (oriëntatie, netwerken, samenwerken, naar aarde (concretisering en succes).

Coaching met de bezielingsplaten

Vanuit het Bezielingsspel (tegenwoordig in app-vorm: ontwikkelimpuls!) zijn de 31 Bezielingsplaten ontstaan, waar de cliënt ontwikkelingsgericht letterlijk overheen loopt.

Werken met de enneagrammatische handtekening

Welke zijn eigenlijk onze overlevingsstrategieën met betrekking tot onze loopbaan(perspectieven)? Hoe lang laten we ons daardoor nog bepalen? En welke grondhoudingen willen we juist gaan toelaten? 

Voice Dialogue in loopbaan context

De dialoog tussen onze krachtige en onze kwetsbare subpersoonlijkheid wordt uitgebreid toegepast met betrekking tot de loopbaan, nieuwe loopbaanperspectieven, en het overwinnen van de hindernissen.

Werken met polariteit angst/verlangen

Onder iedere angst ligt een verlangen en onder ieder verlangen een angst. Echte ontwikkelingen gaan over het volgen van je verlangens en het overwinnen van je angsten.

Verhelderen van de levensmissie

Iedereen heeft een bijzondere combinatie van talenten, die je kunt gebruiken bij het concretiseren van je levensmissie. En die kan voortkomen uit je diepste levenswond.

Persoonlijk ondernemerschap

In een baan of in een eigen bedrijf, altijd is er sprake van persoonlijk ondernemerschap. Welke talenten wil je delen met wie en waar?

CV en sollicitatievaardigheden

Hoe presenteer je jezelf in je uniekheid? Hoe leuk is het om enthousiast over jezelf te vertellen? En duidelijk te maken waarom jij veruit de geschiktste kandidaat bent?

Mannelijke / vrouwelijke aspecten van loopbaanzelfsturing

In een succesvolle loopbaanzelfsturing heb je zowel ‘zijn’ als ‘doen’, zowel ‘voelen’ als ‘willen’ allemaal nodig. 

Verdieping intuïtieve vaardigheden

Je loopbaankompas ontstaat vanuit dieper voelen en vanuit intuïtieve ingevingen. Hetzelfde geldt ook voor het professionele kompas van de coach in zijn werk.

Praktische informatie

In dit werkveld heb je te maken met de kaders vanuit de wetgeving. Daarin is expliciet aangegeven aan welke eisen de reïntegratie moet voldoen, zowel in tijdsplanning als ook in inhoud. Tijdens deze opleiding leer je hoe je jouw cliënt op een bezielende manier binnen deze kaders op weg kan helpen. 

Aandachtspunten

 • Inzicht krijgen in de complexe context van 2e spoorcoaching
 • Hoe start je een 2e spoortraject?
 • Welke rapportagevormen zijn er en hoe ga je daar invulling aan geven?
 • Hoe om te gaan met allerlei mogelijke vraagstukken in deze werksetting?
 • Coaching met bezielingsplaten (tafelmodel)
 • Toepassing enneagrammatische handtekening en Voice Dialogue in loopbaan context
 • Werken met polariteit tussen angsten en verlangens
 • Noodzakelijke ingrediënten van de tussentijdse rapportage
 • Verhelderen levensmissie
 • Persoonlijk ondernemerschap
 • CV en sollicitatievaardigheden
 • Mannelijke/vrouwelijke aspecten van loopbaanzelfsturing
 • De zin van ziek-zijn en vruchtbaar omgaan met ziek zijn
 • Verdieping intuïtieve vaardigheden
 • Noodzakelijke ingrediënten van het eindverslag met het oog op de behaalde of te behalen passende functie

Inclusief

Een boek en reader van Eliane van Beukering en een boek en een opleidingsboek van Adriaan Hoogendijk, begeleiding van Eliane van Beukering en Adriaan Hoogendijk, de kleine en de grote bezielingsplaten, supervisie over de coachtrajecten met oefencliënten.

Exclusief

Aan te schaffen literatuur van circa € 250,-.

Geaccrediteerd Post-HBO diploma

Deze opleiding wordt afgesloten met een CPION-geaccrediteerd post-HBO diploma tot bezielende Loopbaancoach, alsmede een diploma van Hoogendijk Coaching en Opleiding, met een uitgebreide vermelding van de variant 2e spoorcoaching en de verschillende opleidingsonderdelen hiervan.

Investering

Deze opleiding kost € 6950,- (BTW-vrij).

Voorwaarde voor toelating is dat je beschikt over HBO-werk/denkniveau en een oriënterend-/toelatingsgesprek bij het opleidingsinstituut.

Het is mogelijk om in termijnen te betalen.

Meld je aan voor een oriënterend gesprek!

14 + 9 =

Hoogendijk Coachopleidingen

Hoogendijk Coachopleidingen biedt opleidingen voor Bezielende Coaching: Coachen vanuit volledig menszijn, met een effectieve combinatie van een brede basis van coachtechnieken en intuïtie.

Opleiding en coaching zijn niet locatie-afhankelijk.

Geheel online en individueel.

Postadres:
Burg. Veenhovenplein 1 E
7957 BA, De Wijk (Dr.)