Maatwerk coachopleiding

Maatwerk coachopleiding voor gedreven coaches die zich willen verdiepen in bezielend coachen.

Maatwerk coachopleiding: ‘Hoogendijk Plus’.

‘Hoogendijk Plus’ is een maatwerk coachopleiding voor coaches die zichzelf verder willen ontwikkelen. Wanneer je werkt als erkend coach heb je een gedegen opleiding afgerond en mogelijk al verdienstelijk bezig. Als mens, maar ook als bezielende coach, is het belangrijk en bevredigend om jezelf te blijven verdiepen. De maatwerk coachopleiding ‘Hoogendijk Plus’ voorziet hierin.

De eerste stap in een Hoogendijk aanvullende maatwerk coachopleiding is een gesprek met Adriaan Hoogendijk. Samen gaan jullie kijken welke richting je voor ogen hebt met betrekking tot jouw persoonlijke ontwikkeling, welke ontwikkeling als coach, en welke verdiepingsslag daarvoor nodig is. Met deze maatwerk coachopleiding geef je jezelf de ruimte tot ontwikkeling, en geef je gelijktijdig jezelf de ruimte om vervolgstappen te maken als professioneel coach. 

Welke maatwerk coachopleiding voorziet in jouw behoeften?

De maatwerk coachopleiding die je met Adriaan aangaat, wijkt af van de andere Hoogendijk coachopleidingen, in die zin dat er geen gebruik wordt gemaakt van vooraf vaststaand leerprogramma. Het is een volledig maatwerk coachopleidingstraject waarbij jij als coach bepaalt binnen welke coaching vaardigheden je verdieping zoekt, of waarbinnen je verder wilt bekwamen.

Hieronder volgen enkele voorbeelden waar verdieping en aandacht aan kan worden besteed. Uiteraard is het ook mogelijk om uit diverse elementen je eigen maatwerk coachopleiding samen te stellen.

Maatwerk coachopleiding gericht op de grondhoudingen van de coach

Coaches zijn persoonlijke dienstverleners. De focus bij coachingswerk ligt op de cliënt en zijn relatiesysteem. Maar de coach heeft het in coachgesprekken in de eerste plaats goed met zichzelf. Niet vanuit het ego, maar vanuit innerlijke wijsheid en zelfliefde. Vandaaruit kan de coach gecentreerd, nieuwsgierig, niet-wetend, doorvragend en vanuit respect en intuïtief de ander helpen.

Je diepgang en in de bewuste en creatieve methodieken en competentie die je als coach al hebt ontwikkeld. Je leert nog beter wat het betekent om ’tussen de regels door te lezen’ en lichaamstaal correct te interpreteren.

Maatwerk coachopleiding gericht op biografisch werken

Bij levenscoaching hoort ook een inventarisatie en bespreking van het leven tot nu toe. Wat vraagt nog om verwerking? Hoe wil de cliënt het anders vanaf nu?  

Maatwerk coachopleiding gericht op werken met kinderfoto’s

Geweldig, wat er allemaal te zien is op de kinderfoto’s. Bezieling, de onvoorwaardelijke liefde, het spelende kind. En hoe kunnen deze aspecten weer opnieuw gaan leven? 

Maatwerk coachopleiding gericht op schrijven van innerlijke dialogen

We zijn eigenlijk wandelende combinaties van subpersoonlijkheden. Maar welke zit er achter het stuur? Willen we het zo of is er nieuwe helderheid nodig?

Maatwerk coachopleiding gericht op werken met de enneagrammatische handtekening

‘De werkelijkheid’ wordt beschouwd als een subjectieve waarneming, d.w.z. geconstrueerd door het individu zelf, waarin individuele ervaringen en waarden stromen. Welke van deze waarheden zijn eigenlijk onze overlevingsstrategieën? Hoe lang laten we ons daardoor nog leiden of bepalen ‘wie we zijn’? Welke grondhoudingen willen we juist gaan toelaten?

Maatwerk coachopleiding gericht op transformatie van onleuke emoties

In tegenstelling tot gevoelens zijn emoties naar buiten gericht. Minder leuke situaties, ongewenste of verwarrende gevoelens en de onleuke emoties die ze oproepen behoren tot het leven. Ze zijn een teken en een oproepen om ons te richten op diepere bewustzijn, acceptatie en verwerking. Want ‘verplicht gelukkig zijn’ en het niet tonen van onleuke emoties houdt een keer op.

Maatwerk coachopleiding gericht op werken met kracht en kwetsbaarheid

Voice Dialogue is een veelgebruikte, niet-oordelende methode, waarbij een coachee in gesprek gaat met zijn of haar verschillende innerlijke stemmen. Het is een speelse methode die coachees helpt om hun innerlijke drijfveren en emoties te leren kennen.  Voice Dialogue is een verhelderende, helende en speelse coachmethodiek met diepgang. Zowel onze krachtige als onze kwetsbare subpersoonlijkheid willen graag meedoen.

Maatwerk coachopleiding gericht op coaching met intuïtieve vaardigheden

Veel mensen hebben geleerd hun intuïtieve ingevingen te wantrouwen. Dat kan een coach zich echter niet permitteren. Daarom moet de intuïtie worden geprofessionaliseerd. Gebruik de kracht van je intuïtie om sneller tot de kern te komen. Je leert het intuïtieve gebruik van methoden en krijgt dieper vertrouwen in je eigen emotionele intelligentie.

Praktische informatie

Deze maatwerk coachtrainingen bestaan uit zelfstudie en 1 op 1 gesprekken met Adriaan. De investering, kosten en diplomering zijn afhankelijk van de opleidingsovereenkomst op maat. Ontdek in een vrijblijvend oriënterend gesprek wat de onderwerpen kunnen zijn. Voorwaarde voor toelating is dat je beschikt over HBO-werk/denkniveau en een oriënterend-/toelatingsgesprek met het opleidingsinstituut. Het is mogelijk om in termijnen te betalen.

Contact info

Bel ons gerust voor al uw vragen of een vrijblijvende offerte!

Bekijk hier onze opleidingen