Levenscoaching opleiding

 Levenscoaching richt zich op de begeleiding bij levensvragen op ooghoogte. Onze coachopleidingen zijn gericht op een systemische coaching en benadering. Je leert met behulp van beproefde coachtechnieken hoe je mensen kunt helpen bij het vinden van zinvolle inzichten zodat er veranderprocessen ontstaan. Onderscheidend aan de Hoogendijk levenscoaching opleiding, is dat je dit leert doen vanuit je eigen kracht, speelsheid en intuïtie. Vanuit een eigen, positieve levenshouding en mindset wordt lichtheid gebracht en worden inzichten helder die zorgen voor meer richting in het leven, meer levensvreugde en meer helderheid.

Anders gezegd gaat levenscoaching over heroriëntatie rondom de grote thema’s van het leven. Het coachtraject raakt thema’s als: bewustzijn, denkstructuren, emoties, conflicten en is daarbij gericht op veranderingsprocessen. Leer meer over onze opleidingen levenscoaching.

Wat is levenscoaching?

Een levenscoach is een coach die met theoretische kennis en praktische toepassingen kortstondig mensen helpt bij het bereiken van persoonlijke groei. Levenscoaching richt zich daarbij specifiek op levensvraagstukken. Deze vorm van begeleiding is geschikt voor vragen rondom het bereiken van levensdoelen: bij het vinden van de kern van iemands wezen, het vinden van balans en het leren omgaan of loslaten van belemmeringen. Als begeleider help je de ander bij het verkrijgen van inzichten die al in de persoon aanwezig zijn. De begeleiding is praktisch door het stellen van de juiste vragen. De levenscoach is daarmee een gesprekspartner en klankbord. Ook kan gebruik worden gemaakt van coachingstechnieken als werken met bezielingskaarten en bezielingsplaten om sneller tot de kern te komen.

Levenscoach worden

Bezielende levenscoaching is een gerichte, open, mensgerichte, vertrouwensvolle coachbegeleiding die leidt naar duidelijkheid, inzicht, loslaten, enthousiasme en het (hernieuwd) aanwakkeren van het innerlijk vuur.

Als levenscoach werk je zelfstandig vanuit je eigen praktijk. Soms wordt levenscoaching ook aangeboden via de werkgever. Samen met de coachee bepaal je na de intake of ‘de klik’ er is. Bij een positief gevoel van beide zijden kan een begeleidingsplan opgesteld worden.

Als bezielende levenscoach begeleid je mensen op het gebied van persoonlijke levensvragen en sociale en maatschappelijke vraagstukken die van invloed zijn op de persoonlijkheid. Levenscoaching kan worden ingezet bij o.a.:

• Het willen ontdekken, aanboren of vergroten van potentieel en talenten.
• Het herkennen en loskomen uit belemmerende patronen.
• Loskomen van belemmerende faalangst en onzekerheid.
• Het verwerken en afsluiten van negatieve gevoelens en mentale kwetsuren, verdriet of rouw.
• Persoonlijke vraagstukken rondom een nieuwe levensfase

Leren over jezelf om levenscoaching toe te passen

Wil je leren hoe je als bezielend levenscoach mensen kunt helpen met het geven van antwoorden op persoonlijke levensvragen, terwijl je ook meer leert over wie je zelf als mens bent? Dan zijn de coachopleidingen van Hoogendijk voor jou geschikt. Onze opleidingen zijn vakgerichte, hoogwaardige opleidingen waar je als professioneel levenscoach mee aan de slag kunt. Gelijktijdig zijn ze een levensschool die je verrijken als mens. Werken vanuit de eigen bezieling is binnen ons opleidingsinstituut tot coach een belangrijk aspect. Onze opleidingen spreken betrokken mensen aan die mensgericht zijn. Mensen van alle leeftijden die vaak al een goed ontwikkelde innerlijke wijsheid bezitten of hooggevoelig zijn.

Hoogendijk coachopleiding levenscoaching

Levenscoaching richt zich op een gebied dat zich bevindt tussen executive coaching, loopbaancoaching en psychosociale hulpverlening: de wisselwerking tussen de coachee en de leefomgeving. Vraagstukken die binnen levenscoaching passen zijn o.a.: ‘Past wat ik doe wel bij mij?’, ‘Wat is mijn werkelijke passie?’, ‘Waar liggen mijn talenten?’, ‘Hoe kom ik waar ik zijn wil?’ ‘

De coachopleidingen van Hoogendijk zijn gedegen vakopleidingen. Naast het toepassen van alle theoretische en praktische kennis die je als coach nodig hebt, leer je te vertrouwen, denken en werken in volle verbinding met jezelf. We geloven dat wanneer je werkt vanuit de eigen bron je ook de ander kunt verrijken met meer zelfinzicht en zelfliefde.

Voor wie zijn Hoogendijk opleidingen levenscoaching geschikt?

Alle Hoogendijk coachopleidingen zijn professionele opleidingen die worden afgesloten met een ION-geaccrediteerd post-HBO diploma. Wat Hoogendijk opleidingen anders maakt, is dat bezielend coachen de kern van ons werk is. Naast alle noodzakelijke kennis en vaardigheden die je leert, is er veel aandacht voor authenticiteit en speelsheid. De opleiding levenscoach is geschikt voor mensen die vanuit het eigen menszijn op professionele wijze binnen een eigen praktijk willen werken als bezielend levenscoach. Onze studenten zijn mensen die ook zelf verdieping in het leven zoeken en vanuit de eigen bron willen leren coachen.

Jouw opleiding tot levenscoach

De opleidingen zijn als individueel traject te volgen. De online leermethode wordt aangevuld met dagdelen waarop we elkaar persoonlijk treffen. Per opleiding gaat het om een verschillend programma en een eigen intensiviteit. De gemiddelde studiebelasting ligt rond de 3-4 dagdelen per week gedurende gemiddeld 4,5 à 5 maanden. Dat is inclusief de opleidingssessies, de gesprekken met oefencliënten, de literatuurstudie, de sessies met medestudenten en andere opdrachten die voortkomend uit de leerroute.

Leerstof pas je ook op jezelf toe voor persoonlijke groei en om de methodiek zelf te ervaren. Aan bod komen o.a.:
• Gespreksvaardigheden
• Coaching met de bezielingsplaten
• Werken met de enneagrammatische handtekening
• Werken met polariteit angst/verlangen
• Verhelderen van de levensmissie
• Verdieping intuïtieve vaardigheden

Lees meer over onze coachopleidingen, de inhoud, studieduur, de afronding en de kosten op onze pagina coachopleidingen

 

Hoogendijk Coachopleidingen

Hoogendijk Coachopleidingen biedt opleidingen voor Bezielende Coaching: Coachen vanuit volledig menszijn, met een effectieve combinatie van een brede basis van coachtechnieken en intuïtie.

Opleiding en coaching zijn niet locatie-afhankelijk.

Geheel online of (partieel) live in het midden van het land.

Postadres:
Burg. Veenhovenplein 1 E
7957 BA, De Wijk (Dr.)