Levenscoach opleiding

Jezelf bekwamen tot bezielende levenscoach

Levenscoach opleiding tot bezielende levenscoach, wat betekent dit? Een coach creëert een kader waarin de coachee zelf, werkelijke doelen vindt. Door gerichte methoden en oplossingsgerichte vragen te stellen, wordt het zelflerende proces van de coachee in gang gezet: zijn oplossingscompetentie wordt duurzaam versterkt. Bij Hoogendijk coachopleidingen staat bezieling centraal. Hiermee bedoelen we dat je leert coachen met je hoofd, je hart en vanuit je eigen krachtbron. Je leert coachen vanuit het volledig mens zijn: je zet niet alleen beproefde coach- en gesprekstechnieken in, maar leert ook vertrouwen op je eigen intuïtie.

Levenscoach opleiding bezielend coachen

Levenscoaching is gericht op zingeving en inrichting geven aan het persoonlijke leven. Wanneer dit niet lukt kan via coaching wordt gekeken naar de onderlinge oorzaken van problemen en naar het vinden van duurzame antwoorden op levensvragen. Een bezielende levenscoach doet dit met inzet van beproefde coachtechnieken, maar ook door intuïtief te werken en de eigen bron en het eigen mens-zijn aan te spreken. Dit ‘werken van mens tot mens’ schept snel een vertrouwensband. Hierdoor ontstaat inspiratie, moed en veiligheid die de coachee uitnodigt zich bewust te worden van de eigen verantwoordelijkheid, de mogelijkheden tot verandering en/of het vinden van antwoorden die cognitief en op zielsniveau kloppen.

Wat is het vakgebied van de levenscoach?

Veel mensen ontdekken vroeg of laat dat ze zijn vastgelopen. Ze leiden een leven dat niet bevredigend is en in strijd is met werkelijke wensen en talenten. Ook bevindt iedereen zich wel eens in een fase waarbij dwingende levensvragen de kop op steken. Het is helaas veelvoorkomend dat mensen hun verlangens laten inslapen of hun ware potentieel en talent niet aanspreken. Dit levert confrontatie op met wie de persoon in wezen is.

Een levenscoach helpt tijdens persoonsgericht gesprek bij het vinden, herkennen en aanspreken van potentieel. Op deze manier kunnen positieve levensveranderingen worden doorgevoerd. De focus ligt op het duurzaam bereiken van levensdoelen en persoonlijk geluk.

Een levenscoach of life coach:

• Helpt bij zelfreflectie
• Stimuleert persoonlijke ontwikkeling en zelfliefde
• Helpt bij het formuleren van vragen en het vinden van antwoorden
• Nodigt uit om inzichten, talent en potentieel aan te spreken

Bekijk de mogelijkheden van een Hoogendijk levenscoach opleiding op onze pagina coachopleidingen.

Wat leer je tijdens onze levenscoach opleiding?

• Innerlijke houding en werkwijze van een levenscoach
• Moderne coachingsbenaderingen en technieken, gericht op bezielend coachen
• Coachingmodellen, methoden en interventies
• Inzicht in en werken met coachingtools gericht op bezielend coachen

Coaching is een mooi beroep. Coachen vanuit bezieling maakt het nog mooier. Maar ook effectiever. Bezieling is voelbaar. De client merkt: ‘Hier word ik gehoord, dit past, hier voel ik me veilig en uitgenodigd’. Hierdoor ontstaat snel een vertrouwensband die samenwerken op ooghoogte mogelijk maken. Wil je zo werken als coach? Zoek je verdieping en inspiratie, maar ook een solide methodische basis om als coach aan de slag te kunnen. Een levenscoach opleiding van Hoogendijk sluit hier naadloos op aan. Bezielend coachen al levenscoach is coachen vanuit je hoofd, je hart en je eigen creatiebron.

Gedegen levenscoach opleiding

Elke Hoogendijk coachopleiding is een geaccrediteerde vakopleidingen. Naast dat je leert hoe je als coach gesprekstechnieken en coachtools kunt inzetten, leer je ook veel over jezelf. Dit vinden we even belangrijk omdat het de kern raakt waar onze levenscoach opleidingen en overige coachopleidingen om draait. Terwijl je jezelf bekwaamd als coach, is de opleiding gelijktijdig een levensschool. Je verrijkt jezelf ook als mens. Onze opleidingen worden gekozen door mensen die meer willen zijn dan een coach alleen. Onze opleidingen zijn geschikt voor mensen die willen leven en werken vanuit bezieling.

Meer over Hoogendijk Coachopleidingen

Grondlegger Adriaan Hoogendijk ontwikkelde een eigen visie op coaching en heeft daarmee grote invloed uitgeoefend op de coachbranche als geheel. Zijn ervaring als topcoach, auteur en spreker bestrijkt tientallen jaren. Dit leidde en leidt tot duurzame, aansprekende en effectieve coachmethodieken en coachopleidingen.

De zin een levenscoach opleiding tot bezielende coach

De coachopleidingen van Hoogendijk zijn gericht op het verkrijgen van kennis: als coach en als mens. Onze opleidingen doen een beroep op de authentieke coach in onze studenten. Waarom vinden we dit belangrijk? Coachen is mensenwerk. Het eigen mens-zijn aanspreken, het ontwikkelen van intuïtieve vaardigheden en het ontwikkelen van meer zelfliefde is in onze ogen de enige weg om duurzaam en zinvol anderen te kunnen coachen. Ook wanneer je een gevorderd coach bent, en gebruikt maakt van een levenscoach opleiding om je terrein te verbreden, bestaat de opleiding opnieuw uit een degelijke aanpak en daarnaast op de verdieping en inspiratie die je nodig hebt voor een diepere verbinding met jezelf en je cliënten aan te kunnen gaan. We bieden:

• Een brede selectie coachmethodieken
• Werken vanuit zowel ernst als speelsheid
• Groei van empathie en intuïtie

Supervisie maakt onderdeel uit van de levenscoach opleiding. Dit wordt onder andere gedaan aan de hand van verslagen van de gesprekken met de oefencliënten. De verslagen worden gemaakt aan de hand van een matrix.

 

Hoogendijk Coachopleidingen

Hoogendijk Coachopleidingen biedt opleidingen voor Bezielende Coaching: Coachen vanuit volledig menszijn, met een effectieve combinatie van een brede basis van coachtechnieken en intuïtie.

Opleiding en coaching zijn niet locatie-afhankelijk.

Geheel online of (partieel) live in het midden van het land.

Postadres:
Burg. Veenhovenplein 1 E
7957 BA, De Wijk (Dr.)