Meer informatie en praktische details

Hieronder vind je alle belangrijke informatie en praktische details van de opleidingen. 
Heb je nog een vraag? We helpen je graag. Gebruik het formulier onderaan om contact met ons op te nemen.

Opleiding Bezielend Coachen

Visie en inhoud

Na deze opleiding te hebben gevolgd ben je een breed opgeleide levenscoach, die mensen verder kan helpen in hun relatie tot zichzelf en hun relatie tot het leven.

Te maken keuzes en te nemen beslissingen kunnen het beste op basis van voldoende inzicht ontstaan. Daarom brengen de in deze opleiding aangeboden coachopdrachten een breed overzicht vanuit heel verschillende invalshoeken. De coach krijgt daarom in deze opleiding beschikking over een breed spectrum van vragen, opdrachten en methodieken, waarmee vele levensvragen en -problemen kunnen worden beantwoord en opgelost.

De coach kan het levensverhaal van de cliënt vruchtbaar maken. De coach kan de cliënt begeleiden in het her-ontdekken van zijn liefde, wijsheid en kracht, die nog zichtbaar waren in de kinderfoto’s.  

De coach kan de cliënt begeleiden in het loslaten van overlevingsstrategieën en het toelaten van (verwaarloosde) grondhoudingen die noodzakelijk zijn in het leven. De coach kan de cliënt helpen om onleuke en blokkerende emoties toe te laten en te transformeren in nieuwe kwaliteiten, inzichten en wijsheid.

De coach is gevoelig voor subpersoonlijkheden en hoe die storend of juist faciliterend kunnen werken in het leven. Zowel nieuwe inzichten als harmonisatie ontstaan door de methodiek van Voice Dialogue als door het schrijven van Innerlijke Dialogen. 

Alle hier genoemde methodieken zijn in deze opleiding ook toegepast op de coach zelf. De coach zelf geeft het goede voorbeeld wat betreft ontwikkeling, bezieling en vitaliteit. Het toelaten van intuïtieve kwaliteiten en het werken er mee op een verantwoorde en professionele wijze behoort tot de vaste onderdelen van deze opleiding.

Aandachtspunten

 • Grondhoudingen van de coach (centrering)
 • Biografisch werken
 • Werken met kinderfoto’s
 • Werken met de enneagrammatische handtekening
 • Transformeren van onleuke emoties in nieuwe kwaliteiten
 • Werken met Voice Dialogue (kracht en kwetsbaarheid)
 • Schrijven van innerlijke dialogen
 • Coaching met intuïtieve vaardigheden

Praktisch

De opleiding Bezielend Coachen start een aantal keren per jaar. 

De kosten voor de opleiding Bezielend Coachen bedragen € 4350. Bij deze prijs is inbegrepen:

 • 13 dagdelen groeps-contacturen met onze opleiders
 • een uitgebreid opleidingsboek
 • groepssupervisie over de coachtrajecten met oefencliënten en tweemaal een individueel supervisiegesprek met één van de drie supervisoren
 • een fijnmazige didactische infrastructuur met o.a. coachopdrachten, literatuurstudie en coachtrajecten met oefencliënten
 • volledig verzorgde opleidingsweekends op een prachtige locatie, met voor iedereen een eigen eenpersoonskamer
 • diplomakosten voor het post-HBO diploma

De kosten voor de aan te schaffen literatuur bedragen  voor de opleiding Bezielend Coachen € 130,00. Deze kosten zijn niet bij de prijs van de opleidingen inbegrepen. Dat geldt wel voor de opleidingsboeken, die tijdens de opleiding worden verstrekt.

Het total aantal uren studiebelasting ligt rond de 3-4 dagdelen per week gemiddeld. Dat is inclusief de opleidingsweekenden, de gesprekken met oefencliënten, de literatuurstudie, de sessies met je buddy en andere opdrachten voortkomend uit de opleidingsweekenden.

Voorwaarde voor toelating is dat je beschikt over HBO-werk/denkniveau en, wanneer dat wenselijk wordt geacht door het opleidingsinstituut dan wel door de geïnteresseerde, een oriënterend-/toelatingsgesprek.

Het is mogelijk om in termijnen te betalen.

Opleiding Bezielende Loopbaancoach

Visie en inhoud

Na deze opleiding te hebben gevolgd ben je een stevige loopbaancoach, die mensen in de verschillende stadia van loopbaanzelfsturing doeltreffend weet te bevragen, weet uit te dagen en waar nodig weet te adviseren.

Deze module bouwt voort op de module Bezielende Coaching. In deze module verdiep je je kennis en vaardigheden, specifiek met betrekking tot loopbaanvraagstukken.

Bij loopbaanzelfsturing gaat het om het afleggen van de loopbaanzelfsturingscirkel, die loopt van vuur (verlangen, fascinatie, drijfveren, plezier, enthousiasme, bezieling, levensmissie), naar lucht (verbeelding, visieontwikkeling, strategievorming, planning), naar water (oriënterende interviews, informerende gesprekken, meedenkers aanstellen, hulp inroepen, eventueel samenwerken), naar aarde (de concretisering van de levensmissie, het persoonlijk ondernemerschap in baan of in eigen onderneming, het verdienmodel, de marketing).

De loopbaancoach weet de cliënt doeltreffend te begeleiden door deze loopbaanzelfsturingsroute heen, waarbij ook de volgende aspecten een rol spelen: persoonlijk op koers (komen te) liggen, bezieling, vitaliteit, de dingen doen die de meeste liefde in je wekken, het innerlijk loopbaankompas, intuïtieve kwaliteiten, synchroniciteitsverschijnselen, werk-privé-balans, het CV, sollicitatie- en presentatievaardigheden, de polariteit angsten versus verlangens, de essenties van ondernemerschap.

De loopbaancoach weet de loopbaanzelfsturingsvraagstukken van de cliënt vruchtbaar te maken door gebruik te maken van de aangeboden coachopdrachten (de enneagrammatische handtekening en de in de loopbaanzelfsturing benodigde grondhoudingen, de elementenvierhoek, de verlangensgerichte loopbaanvragen, de zelfmarketingvragen, de ondernemerscheck, de noodzakelijke stappenplannen, mannelijke en vrouwelijke aspecten in de loopbaanzelfsturing), de kleine en de grote bezielingsplaten, Voice Dialogue en adviesvaardigheden.

Aandachtspunten

 • Het volgen van de loopbaanzelfsturingscirkel
 • Coaching met bezielingsplaten
 • Toepassing enneagrammatische handtekening en Voice Dialogue in loopbaan context
 • Werken met polariteit tussen angst / verlangens
 • Verhelderen levensmissie
 • Persoonlijk ondernemerschap
 • CV en sollicitatievaardigheden
 • Mannelijke/vrouwelijke aspecten van loopbaanzelfsturing
 • Verdieping intuïtieve vaardigheden

Praktisch

De opleiding Bezielende Loopbaancoach start een aantal keren per jaar.

De kosten voor de opleiding Bezielende Loopbaancoach bedragen € 4350. Bij deze prijs is inbegrepen:

 • 13 dagdelen groeps-contacturen met onze opleiders
 • een uitgebreid opleidingsboek
 • groepssupervisie over de coachtrajecten met oefencliënten en tweemaal een individueel supervisiegesprek met één van de drie supervisoren
 • de kleine en de grote bezielingsplaten
 • een fijnmazige didactische infrastructuur met o.a. coachopdrachten, literatuurstudie en coachtrajecten met oefencliënten
 • volledig verzorgde opleidingsweekends op een prachtige locatie, met voor iedereen een eigen eenpersoonskamer
 • diplomakosten voor het post-HBO diploma

De kosten voor de aan te schaffen literatuur bedragen  voor de Opleiding tot Bezielende Loopbaancoach € 110,00. Deze kosten zijn niet bij de prijs van de opleidingen inbegrepen. Dat geldt wel voor de opleidingsboeken, die tijdens de opleiding worden verstrekt.

Het total aantal uren studiebelasting ligt rond de 3-4 dagdelen per week gemiddeld. Dat is inclusief de opleidingsweekenden, de gesprekken met oefencliënten, de literatuurstudie, de sessies met je buddy en andere opdrachten voortkomend uit de opleidingsweekenden.

Voorwaarde voor toelating is dat je beschikt over HBO-werk/denkniveau en, wanneer dat wenselijk wordt geacht door het opleidingsinstituut dan wel door de geïnteresseerde, een oriënterend-/toelatingsgesprek.

Het is mogelijk om in termijnen te betalen.

Opleiding Bezielende Relatiecoach

Visie en inhoud

Na deze opleiding te hebben gevolgd ben je een vindingrijke en creatieve relatiecoach, die luistert, vraagt, doorvraagt en werkt vanuit een diepgaand inzicht in de vele blokkerende en de vele faciliterende aspecten van relaties.

Een relatie is er niet alleen om gevierd te worden, maar is er ook als een uitdagend leerprogramma, helingsprogramma en bewustwordingsprogramma. Dit geldt niet alleen voor de levenspartnerrelatie, maar eigenlijk voor alle cruciale relaties, waarmee je in het leven te maken hebt. Dus ook vrienden, kennissen, buren, collega’s, werkgevers, opdrachtgevers, cliënten, leveranciers, etc.

We leren in relaties, doordat we onszelf daarin leren kennen, doordat we daarin geconfronteerd worden met delen in onszelf die we liever niet willen zien en liever niet willen voelen. Relaties kunnen pijn doen en de pijn is een oproep tot heling en bewustwording. Wanneer de pijn en andere onleuke emoties als verdriet, angst, schuld, schaamte, etc. er mogen zijn, dan kunnen ze worden vruchtbaar gemaakt en komt er ruimte voor heling, voor nieuwe perspectieven, voor geluk en voor nieuwe wijsheid.

Vanwege de complexiteit van relatiecoaching, kan deze opleiding niet worden gevolgd zonder eerst de opleiding Bezielend Coachen te hebben afgerond. Wanneer we ervan uitgaan dat relaties er zijn als leerprogramma voor onszelf, dan gaat het in de eerste plaats om levens-coaching, die de basis vormt voor relatiecoaching.

Het gaat in de relatiecoaching dus om het individuele levensleerprogramma. Een relatiecoach kan daarom kiezen voor het werken in individuele coaching en/of voor het werken in drie-gesprekken. Beide werkvormen hebben voor en nadelen. 

Vele leeraspecten in het leven spitsen zich toe in een levenspartnerrelatie. Verwachtingen en veronderstellingen die niet kloppen leiden tot grote verwarring en irritatie. Onduidelijkheden in verantwoordelijkheden evenzo. En vaak wordt vergeten dat liefde altijd pas mogelijk is op basis van vrijheid.

Aandachtspunten

 • Grondhouding van de coach (meervoudige partijdigheid)
 • Toepassen kleine bezielingsplaten in relatievraagstukken
 • Toepassing enneagrammatische handtekening en Voice Dialogue in relationele vraagstukken
 • Aspecten van geweldloze communicatie en het gevaar van schuldtoekenningen
 • Individueel coachen en werken in driegesprekken
 • Mannelijke/vrouwelijke aspecten in relatievraagstukken
 • Verheldering van verlangens en verantwoordelijkheden
 • Verheldering van verwachtingen en veronderstellingen
 • Methoden van vergeving, zelfvergeving en zelfheling

Praktisch

De opleiding Bezielende Loopbaancoach start eenmaal per jaar.

De kosten voor de opleiding Bezielende Relatiecoach bedragen € 4350. Bij deze prijs is inbegrepen:

 • 13 dagdelen groeps-contacturen met onze opleiders
 • een uitgebreid opleidingsboek
 • groepssupervisie over de coachtrajecten met oefencliënten en tweemaal een individueel supervisiegesprek met één van de drie supervisoren
 • de kleine en de grote bezielingsplaten
 • een fijnmazige didactische infrastructuur met o.a. coachopdrachten, literatuurstudie en coachtrajecten met oefencliënten
 • volledig verzorgde opleidingsweekends op een prachtige locatie, met voor iedereen een eigen eenpersoonskamer
 • diplomakosten voor het post-HBO diploma

De kosten voor de aan te schaffen literatuur bedragen  voor de Opleiding tot Bezielende Relatiecoach € 100,00. Deze kosten zijn niet bij de prijs van de opleidingen inbegrepen. Dat geldt wel voor de opleidingsboeken, die tijdens de opleiding worden verstrekt.

Het total aantal uren studiebelasting ligt rond de 3-4 dagdelen per week gemiddeld. Dat is inclusief de opleidingsweekenden, de gesprekken met oefencliënten, de literatuurstudie, de sessies met je buddy en andere opdrachten voortkomend uit de opleidingsweekenden.

Voorwaarde voor toelating is dat je beschikt over HBO-werk/denkniveau en, wanneer dat wenselijk wordt geacht door het opleidingsinstituut dan wel door de geïnteresseerde, een oriënterend-/toelatingsgesprek.

Het is mogelijk om in termijnen te betalen.

Nog vragen? Neem gerust contact op

Je kunt ons natuurlijk altijd bellen of mailen.

We beantwoorden graag jouw vragen. Vul je gegevens hieronder in, dan nemen we snel contact met je op.

13 + 5 =

Hoogendijk Coachopleidingen

Hoogendijk Coachopleidingen biedt opleidingen voor Bezielende Coaching: Coachen vanuit volledig menszijn, met een effectieve combinatie van een brede basis van coachtechnieken en intuïtie.

Opleiding en coaching zijn niet locatie-afhankelijk.

Geheel online of (partieel) live in het midden van het land.

Postadres:
Burg. Veenhovenplein 1 E
7957 BA, De Wijk (Dr.)