Executive coach

Executive coaching vanuit bezieling

Je wilt verder als leidinggevende of als ondernemer.  Meestal gaat het best goed, maar soms heb je het gevoel dat je best wat ervaring en advies van buitenaf kunt gebruiken. Als executive coach helpt Adriaan Hoogendijk leidinggevenden bij vraagstellingen rondom professionele uitdagingen en doelstellingen.

Wat niet vergeten mag worden is dat ook executive coaching draait om de mens. Elk mens is wonderbaarlijk in het eigen zijn. En elk mens bewandelt een levenspad dat bezaaid is met parels, maar ook met beproevingen. Dit geldt op gebied van het persoonlijke leven, maar evengoed binnen het professionele leven. 

Sparringpartner en ervaringsdeskundige met bezieling

Rode draad in Hoogendijk coaching trajecten zijn bezieling, oprechte interesse, empathie, rust en hartelijkheid. In een respectvolle en vertrouwelijke sfeer wordt ruimte gecreëerd om professionele vraagstukken, conflicten en uitdagingen aan te kijken, te doorgronden en te begrijpen. Doel is het vinden van oplossingen en het ombuigen van veronderstelde fouten of tekortkomingen. Want ook in gaten of valkuilen met scherpe randen en hoeken zijn geschenken te vinden.

Executive coaching: krachtiger bij jezelf en in het werkveld

Er wordt veel van leidinggevenden verwacht: leiding kunnen geven, een visie hebben en deze kunnen overbrengen, proactief en oplossingsgericht zijn, signaleren en aansturen. Kortom: van leidinggevenden wordt verwacht dat ze allround in het werkveld staan. Samenwerken met een executive coach, en daarmee het doel van executive coaching, is het volgen van een weg die leidt tot het verhogen van managementcompetenties. Competenties als: overzicht behouden, beslissen, leidinggeven, organiseren, plannen, structureren en communiceren.

Executive coach met een holistische benadering

Wanneer er veel van de leidinggevende wordt verwacht, mag dit ook verwacht worden van de executive coach. Adriaan is even meelevend als meedogenloos eerlijk. Vanuit zijn eigen ervaring en authenticiteit, helpt hij als executive coach, onder andere door het stellen van de juiste vragen. Deze vragen en de gevonden antwoorden, helpen om de verbinding met jezelf weer op te bouwen of te versterken.

Werken met mensen aan hun persoonlijke en professionele vraagstukken is een passie die Adriaan elke dag inspireert. Naast doelstellingen wordt ingegaan op welke behoeften en mechanismen er verborgen liggen achter de coachvraag. Vanuit bezieling en menselijkheid, opgedaan tijdens een indrukwekkende loopbaan als loopbaancoach, outplacementconsultant, executive coach, relatiecoach, seniorencoach, ondernemerscoach, talentencoach, en filosofisch raadsman maakt Adriaan gebruik van een uitgebreide pakket aan methodieken die hij zelf heeft ontwikkeld.

Heilzame executive coaching trajecten

Misschien zit je al enige tijd op een leidinggevende positie en ervaar je steeds meer een druk van buitenaf om beter te presteren. Misschien gaat alles naar wens, maar voel je binnen ontevredenheid, twijfels, zorgen of angsten. 

Bewust of onbewust heeft een leidinggevende positie invloed op het mentale welzijn. Je dient immers continu te kunnen manoeuvreren tussen het ‘ik’, de ander en belangen van de organisatie. Wanneer het mentale welzijn lijdt, is dit van invloed op het ego, het zelfvertrouwen en op het zelfrespect. Adriaan gaat open en eerlijk elk executive coaching traject aan. Zijn executive coaching maakt ruimte om op de eigen, maar ook op andere golflengten te denken, te voelen en te spreken.  De open en vaak intuïtieve gedachtewisselingen zijn verhelderend, nuttig en heilzaam.

Hoogendijk executive coaching

Succes binnen een onderneming wordt niet bepaald door het individu. Het is de optelsom van vele factoren en de prestaties van werknemers en leidinggevenden samen. Om doelen te behalen is het belangrijk dat de leidinggevenden op zijn beurt ook een goede coach is. Executive coaching is zinvol voor uitvoerend leidinggevenden en managers.  Tijdens de executive coaching, of executive business coaching van Hoogendijk, maak je gebruik van een persoonsgericht ondersteuningsproces. Zakelijke vraagstukken staan daarbij centraal, maar worden binnen Hoogendijk coaching holistisch benaderd.

Wat maakt executive coaching van Hoogendijk onderscheidend?

Executive coaching is een proces waarbij we zelfreflectie en diepgang integreren met het vinden van pragmatische oplossingen. Het is onze overtuiging dat iedereen, als bezielt mens, oneindig veel weet en vandaaruit ook leiderschapstechnieken en strategieën kan verbeteren. Het gehele executive coaching proces heeft als doel om als leidinggevende zelfcompassie en krachten te (her)vinden, om meer ontspannen te raken en meer overzicht te verkrijgen. 

Deze toename in helderheid, gemoedsrust, zielenrust en kracht heeft altijd een positief effect op de persoonlijke beleving. En daarmee ook op het professionele leven. Een toename van helderheid biedt ruimte voor het vinden van oplossingen, het aanleren of verder ontwikkelen van competenties. Als gevolg daarvan kunt u als executive beschikken over meer mentale kracht, energie, tijd, voldoening en levensvreugde.

Executive coach Adriaan Hoogendijk als persoon

Drs. Adriaan Hoogendijk is een topcoach, auteur, opleider en gastspreker. Als executive coach en ondernemer zet hij zijn ervaring in om zich met leidinggevenden te treffen, om te reflecteren en om te begeleiden. Adriaan is een executive coach en sparringpartner die werkt vanuit bezieling en interesse, maar ook als ervaringsdeskundige als ondernemer en directeur. Het aantal directeuren, managers, leidinggevenden en CEO’s die kozen voor Hoogendijk executive coaching overstijgt inmiddels meerdere honderden.  

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Contact info

Bel ons gerust voor al uw vragen of een vrijblijvende offerte!

Bekijk hier onze opleidingen