Coachen met het Enneagram

Geeft essentiële Inzichten

 Het Enneagram, een eeuwenoud symbolisch diagram dat zich heeft ontwikkeld tot een krachtig instrument voor persoonlijke ontwikkeling en coaching, biedt een fascinerende inkijk in de complexiteit van de menselijke persoonlijkheid. Centraal in het Enneagram staan de negen persoonlijkheidstypen, elk met hun unieke kenmerken, motivaties en overlevingsstrategieën. Deze typen vormen de basis voor het begrijpen en begeleiden van individuen op hun pad naar groei en transformatie.

De Negen Persoonlijkheidstypen

  1. De Perfectionist (Type 1): Gedreven door het streven naar perfectie en verbetering, hechten mensen van dit type veel waarde aan rechtvaardigheid en zelfdiscipline.

  2. De Helper (Type 2): Innemend en zorgzaam, Type 2 individuen vinden vervulling in het bijstaan en ondersteunen van anderen, soms ten koste van hun eigen behoeften.

  3. De Presteerder (Type 3): Ambitieus en resultaatgericht, Type 3 personen streven naar succes en erkenning, vaak door zichzelf te presenteren als succesvol en competent.

  4. De Individualist (Type 4): Diepzinnig en gevoelig, Type 4 individuen koesteren hun uniekheid en streven naar diepgaande zelfexpressie en betekenisvolle verbindingen.

  5. De Waarnemer (Type 5): Analytisch en onafhankelijk, Type 5 personen verlangen naar kennis en begrip, vaak door zich terug te trekken en te observeren.

  6. De Loyalist (Type 6): Trouw en voorzichtig, Type 6 individuen hechten veel waarde aan veiligheid en zekerheid, en zijn vaak alert op mogelijke gevaren.

  7. De Enthousiasteling (Type 7): Levendig en avontuurlijk, Type 7 personen zoeken voortdurend naar nieuwe ervaringen en stimulatie om verveling en pijn te vermijden.

  8. De Baas (Type 8): Krachtig en assertief, Type 8 individuen nemen graag de leiding en streven naar autonomie en controle over hun omgeving.

  9. De Vredestichter (Type 9): Vredelievend en harmonieus, Type 9 personen verlangen naar innerlijke rust en streven naar eenheid en verbondenheid met anderen.

Pieken en Overlevingsstrategieën

Naast het begrijpen van de verschillende persoonlijkheidstypen, speelt het concept van pieken in het Enneagram een cruciale rol bij het coachen met dit model. De pieken, ook wel bekend als de negatieve kanten van elk type, vertegenwoordigen de overlevingsstrategieën die individuen hebben ontwikkeld om met stress, angst en onzekerheid om te gaan. Deze overlevingsstrategieën kunnen variëren van overmatige kritiek tot vermijding van confrontatie en van overmatige zelfopoffering tot het negeren van eigen behoeften.

Als coach is het essentieel om de pieken van elk type te herkennen en te begrijpen, omdat ze vaak de bron zijn van belemmerende patronen en gedragingen bij cliënten. Door het bewust maken van deze overlevingsstrategieën en het identificeren van de onderliggende angsten en behoeften, kunnen coaches individuen ondersteunen bij het ontwikkelen van gezondere en effectievere copingmechanismen.

Coachen op de dalen van het Enneagram

Het erkennen en werken aan de dalen van het Enneagram is van onschatbare waarde in het proces van persoonlijke groei en ontwikkeling. Hoewel de pieken van elk type vaak meer aandacht krijgen, zijn de dalen sneller te identificeren en kunnen ze een diepgaand effect hebben op het welzijn van een individu. 

Het werken aan de dalen is vaak een bevrijdende ervaring, waarbij individuen zichzelf nieuwe patronen toelaten voor groei en authenticiteit. Als coaches is het essentieel om dit aspect van het Enneagram te omarmen en cliënten te ondersteunen bij het verkennen van hun dalen met mededogen en begrip. Toelaten van nieuw gedrag is namelijk veel eenvoudiger dan loslaten van oud gedrag.

Bezieling in Actie!

Adriaan Hoogendijk over het Enneagram

Zowel binnen onze coachopleidingen als workshops die wij verzorgen, neemt het werken met het Enneagram een prominente plek in. Het geeft een enorme diepgang die transformatie haalbaar maakt door veel inzicht in eigen gedragspatronen te ontdekken.


Het Enneagram biedt coaches een waardevol kader voor het begrijpen en begeleiden van individuen op hun persoonlijke groeipad. Door de diepten van de negen persoonlijkheidstypen te verkennen en de subtiele nuances van pieken en overlevingsstrategieën te begrijpen, kunnen coaches een veilige en ondersteunende omgeving creëren voor cliënten om zichzelf te verkennen, hun blokkades te overwinnen en hun volledige potentieel te benutten. Met compassie, inzicht en begeleiding kunnen we samen de reis van zelfontdekking en transformatie aan gaan, geleid door het krachtige kompas van het Enneagram.

Hoogendijk Coach Opleidingen Logo