2e spoorcoach opleiding

2e spoorcoach opleiding: bezielende coaching voor professionele re-integratie

2e spoorcoaching wat houdt dit in? Als mens geloven we graag dat tegenslag, ook op professioneel vlak, voor andere bestemd is, en aan onszelf voorbij zal gaan. Deze gedachten komen voort uit zelfbescherming.  Maar wat als er iets gebeurt waardoor het professionele leven van de ene op de andere dag abrupt verandert? Plots sta je om organisatorische reden, gezondheidsreden of persoonlijke reden voor een fundamentele wending. Wanneer bijvoorbeeld een ziekte ineens de geplande levensloop doorkruist, kan als snel het gevoel ontstaan het leven niet meer onder controle te hebben. Hoe slaagt de betrokkene erin om een nieuw perspectief te zien? 2e spoorcoaching is een coachvorm die erop gericht is een professionele re-integratie te laten slagen.

2e spoorcoach: begeleiding naar een nieuw perspectief

Wanneer de client antwoorden kan vinden op vragen als: ‘Wat wil ik?’, ‘Wat kan ik doen?” kan een basis, een nieuw perspectief, ontstaan om invulling te geven aan een nieuwe professionele toekomst. Voor het zover is, komen er nog veel meer vragen voorbij, varianten van: “Kan ik in de toekomst weer fulltime op mijn werkplek werken?” Wat betekent loslaten, en hoe ga ik daarmee om?” tot “Wat zijn mijn juridische mogelijkheden en verplichtingen?”  Soms is het ook nodig zichzelf te bevrijden van de gedachte terug te MOETEN keren naar de oude situatie. Het kostte tijd om vragen te beantwoorden en de veranderde situatie te accepteren. Een bezielende 2e spoorcoach heeft hierin een begeleidende functie.

Hoogendijk Coaching opleiding tot bezielende 2e spoorcoach

De Hoogendijk 2e spoorcoach opleiding, behandelt alle benodigde kennis en vaardigheden die een bezielende loopbaancoach nodig heeft. Specifiek gericht op het tot de begeleiding van personen die een 2e spoortraject starten. De coachee, die om reden van gezondheid voor de uitdaging staat het loopbaantraject te herzien en te wijzigen, krijgt niet alleen te maken met onzekerheden en het opnieuw afstemmen van (persoonlijke) waarden, maar ook met tal van uitdagingen op juridische vlak. 

Om als 2e spoorcoach bezielend én effectief te kunnen werken, dient de 2e spoorcoach te beschikken over inlevingsvermogen, juridische kennis, gevoel voor diplomatie en dient deze in staat te zijn om verbindend te communiceren. Loopbaanvraagstukken met betrekken tot re-integratie als werkgebied zijn het cruciale verschil uit tussen een bezielende 2e spoor en een bezielende coach die werkt als bijvoorbeeld relatiecoach of executive coach.

Om de Hoogendijk Coaching opleiding tot bezielende 2e spoor coach vorm te geven hebben Adriaan Hoogendijk (auteur van Bezielend Coachen en Loopbaanzelfsturing) en Eliane van Beukering (auteur van: In 10 stappen een succesvolle 2e spoorcoach) hun krachten gebundeld. De vergaande kennis en ervaring op het gebied van 2e spoorbegeleiding van Eliane en de rijke kennis en ervaring op het gebied van bezielend coachen van Adriaan, zijn gebundeld om tot de ontwikkeling van een krachtige en volledige opleiding tot bezielende 2e spoorcoach.

De 2e spoorcoach krijgt in zijn of haar werk veel te maken met kaders die zijn opgesteld vanuit de wetgeving. Deze kaders geven nadrukkelijk weer aan welke eisen re-integratie moet voldoen.  Tijdens de Hoogendijk Coaching opleiding tot 2e spoorcoach leer je hoe je jouw cliënt op een bezielende manier binnen deze kaders op weg kan helpen.

Behandelthema’s opleiding tot 2e spoorcoach

 • Het verkrijgen van inzicht in de complexe context van 2e spoorcoaching
 • Hoe start je een 2e spoortraject?
 • Welke rapportagevormen zijn er en hoe ga je daar invulling aan geven?
 • Hoe om te gaan met allerlei mogelijke vraagstukken in deze werksetting?
 • Coaching met bezielingsplaten (tafelmodel)
 • Toepassing enneagrammatische handtekening en Voice Dialogue in loopbaan context
 • Werken met polariteit tussen angsten en verlangens
 • Noodzakelijke ingrediënten van de tussentijdse rapportage
 • Verhelderen levensmissie
 • Persoonlijk ondernemerschap
 • CV en sollicitatievaardigheden
 • Mannelijke/vrouwelijke aspecten van loopbaanzelfsturing
 • De zin van ziek-zijn en vruchtbaar omgaan met ziek zijn
 • Verdieping intuïtieve vaardigheden
 • Noodzakelijke ingrediënten van het eindverslag met het oog op de behaalde of te behalen passende functie

De Hoogendijk Coaching 2e spoorcoach opleiding is inclusief:

Een boek en reader van Eliane van Beukering en een boek, een opleidingsboek en de bezielingsplaten (tafelmodel) ontwikkeld door Adriaan Hoogendijk, begeleiding van Eliane van Beukering en Adriaan Hoogendijk, en supervisie over de coachtrajecten met oefencliënten.

Extra aan te schaffen:

Doelgerichte literatuur t.w.v. ongeveer € 180,-.

Geaccrediteerd Post-HBO diploma 2e spoorcoach

Deze erkende opleiding wordt afgesloten met een CPION-geaccrediteerd post-HBO diploma tot Bezielende Loopbaancoach, inclusief een diploma van Hoogendijk Coaching en Opleiding, met een uitgebreide aantekening van de variant van 2e spoorcoaching en de verschillende opleidingsonderdelen hiervan.

Investering

Twee dagdelen per week gedurende 9 maanden.

Kosten opleiding tot 2e spoorcoach
De investering voor de Hoogendijk Coaching opleiding 2e spoorcoaching bedraagt € 6950,- (BTW-vrij).

Contact info

Bel ons gerust voor al uw vragen of een vrijblijvende offerte!

Bekijk hier onze opleidingen